Taalvaardigheidstest voor volwassenen

Dit onderzoek is afgerond en liep van 2010 tot 2012.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Taalvaardigheid is een belangrijke factor voor studiesucces. In dit project is een test ontwikkeld om hiaten in de taalvaardigheid van meertalige studenten op te sporen, de Taalvaardigheidstest voor Volwassenen. In de eerste fase is de test genormeerd bij eentalige Nederlandse studenten. In de tweede fase zijn meertalige studenten getest.
De resultaten van het onderzoek bevestigen dat het taalniveau van veel meertalige studenten onvoldoende is om succesvol te kunnen studeren op het hbo. Door de gerichte diagnostiek met behulp van de Taalvaardigheidstest voor volwassenen kan doeltreffende ondersteuning geboden worden bij het verbeteren van de taalvaardigheid van het Nederlands. De verwachting is dat dit zal leiden tot betere studieresultaten bij meertalige studenten.

Doel en doelgroep

  • Het doel was het ontwerpen en normeren van een onderzoeksinstrument naar de mondelinge en schriftelijke vaardigheid in verschillende taalaspecten.
  • De doelgroep bestaat uit meertalige hbo-studenten die problemen met de studie ervaren vanwege hun taalproblemen.

Resultaat/producten

Het onderzoek heeft de Taalvaardigheidstest voor volwassenen opgeleverd. In twee scripties is geschreven over het normeringsonderzoek en de afname van de test bij meertalige hbo-studenten. In deze scripties is te lezen dat het taalniveau van Nederlandse studenten wat lager is dan op het hbo verwacht mag worden. De afname van de test bij meertalige studenten laat zien dat hun taalniveau veel lager is dan dat van de Nederlandstalige studenten. In het project zijn adviezen voor de studenten geformuleerd om hun Nederlandse taalniveau te verbeteren.
Daarnaast is er een eindverslag geschreven over het gehele project en zal er een artikel verschijnen in het Tijdschrift voor het Hoger Onderwijs. De resultaten zijn tevens gepresenteerd op internationale congressen.

Implementatie

De taalvaardigheidstest wordt ingezet als diagnostische toets, in de logopediekliniek van Hogeschool Utrecht.

Cofinanciering

G5-gelden

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat