Taalscreening Utrechtse Kinderen (TUK!)

Dit onderzoek is afgerond en liep van 17 januari 2013 tot 31 maart 2013.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het dagelijks leven stelt hoge eisen aan communicatie en taalvaardigheid, en taal speelt een grote rol bij het controleren van gedrag en het verwerken van emotie. Een achterstand in de taalontwikkeling heeft gevolgen voor het leren, het gedrag en het algemeen welzijn van het kind. Het is daarom belangrijk dat taalachterstanden en taalontwikkelingsstoornissen al vroeg in de ontwikkeling van het kind gesignaleerd worden. Er kunnen dan tijdig maatregelen worden genomen om het kind adequaat te ondersteunen bij de taalontwikkeling.

Doel en doelgroep

Signalering van taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis bij peuters van twee jaar oud in de regio Utrecht door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen JGZ Utrecht.

Resultaat/producten

Selectie en pilot taalscreening en taalomgevingsanalyse met behulp van korte oudervragenlijsten voor het consult bij 24 maanden van JGZ Utrecht.

Projectpartners

Cofinanciering

Dit project werd gefinancierd door de gemeente Utrecht.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat