Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis

Dit onderzoek is afgerond en liep van februari tot november 2012.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Logopedisten behandelen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Desondanks zijn er andere disciplines (medici, taalkundigen, psychologen) die zich ook met deze kinderen bezighouden, meestal in de vorm van het doen van diagnostisch onderzoek. Hierdoor worden voor kinderen met deze stoornis verschillende diagnostische labels en termen gekozen, waaronder: taalontwikkelingsstoornis, taalachterstand, Ernstige Spraak-taal Moeilijkheden (ESM) of ontwikkelingsdysfasie. Het gebruik van zoveel verschillende labels maakt dat er verwarring is onder logopedisten over welke term zij moeten gebruiken voor deze kinderen. Daarnaast zorgt het gebruik van veel labels voor weinig (maatschappelijke) bekendheid van deze stoornis. Het gebruik van eenduidige terminologie zou die bekendheid moeten bevorderen, en daarnaast moeten leiden tot een betere signalering, meer begrip voor de stoornis en meer (h)erkenning van de rol en de expertise van de logopedist.

Doel en doelgroep

Het gebruik van eenduidige terminologie onder professionals die werken met kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen. De term specifieke taalontwikkelingsstoornis zou hiervoor gekozen moeten worden.
De doelgroep bestaat uit logopedisten en toekomstig logopedisten op de opleiding Logopedie.

Resultaat/producten

  • Publicatie
    Gerrits, E., Niel, E., van (2012). Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis? Logopedie; 84 (11); 6-10
  • Lezing
    Gerrits, E. (2012) Wat is een specifieke taalontwikkelingsstoornis? Congres TaalStaal, Koninklijke Auris Groep, Utrecht: 9 november 2012

Implementatie

De opgedane kennis is geïmplementeerd in het onderwijs. Studenten aan de opleiding Logopedie van de HU lezen het gepubliceerde artikel, dat wordt behandeld in de lessen over taalontwikkelingsstoornissen.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat