TORPEDO: een online leeromgeving voor het ontwikkelen van reken-wiskundig probleemoplossend vermogen

Looptijd: 1 mei 2018 - 31 oktober 2019
Betrokken lector: Paul Drijvers
Betrokken onderzoekers: Marjolein Kool, Ronald Keijzer (iPabo)
Betrokken opleidingen: ITT
Url website project: https://canvas.hu.nl/courses/810

Doel en doelgroep

De doelgroep van de digitale leeromgeving TORPEDO bestaat uit pabostudenten, toekomstige leerkrachten basisonderwijs. Het doel is dat zij hun reken-wiskundig probleemoplossend vermogen ontwikkelen, dat is het vermogen om reken-wiskundige basiskennis en –vaardigheden in te zetten bij het oplossen van non-routine rekenopgaven.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Leerkrachten met reken-wiskundig probleemoplossend vermogen kunnen het wiskundig denken van hun leerlingen beter doorgronden en daar in hun rekenonderwijs op aansluiten, wat de kwaliteit van dit rekenonderwijs ten goede komt. Mogelijk, maar dat wordt niet onderzocht in dit project, zijn ze ook beter in staat het probleemoplossend vermogen van hun leerlingen te ontwikkelen, waardoor hun leerlingen beter kunnen functioneren in de hedendaagse en toekomstige samenleving.

Relevantie voor het onderwijs

Pabostudenten moeten in het derde jaar van hun opleiding deelnemen aan de landelijke kennistoets rekenen voor de pabo. Deze toets vereist reken-wiskundig probleemoplossend vermogen.

De studenten krijgen in het project de kans om hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen door zelfstudie in TORPEDO. Deze digitale leeromgeving biedt non-routine rekenopgaven en stimuleert studenten om tijdens en na afloop van het werken aan de rekenopgaven te reflecteren op de opgavenstructuur, oplossingsmanieren en het oplossingsproces. TORPEDO beoogt de ontwikkeling van een reflectieve studiehouding voor rekenen-wiskunde door middel van oefen- en variantopgaven, instructiefilmpjes, expertreflecties en discussiegroepen. De naam TORPEDO staat voor Terugblikken Op Reken-wiskundeProblemen En DoorOntwikkelen.

Onderzoeksproject TORPEDO: Glazen stapelen, lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Consortium/projectpartners

iPabo

Cofinanciering

Comeniusbeurs Teaching Fellow

Resultaat/producten

Het project levert een digitale leeromgeving op waarmee pabostudenten hun reken-wiskundig probleemoplossend vermogen kunnen ontwikkelen.

Presentaties op conferenties:

  • ELWIeR-Ecent-conferentie op 17 mei 2019
  • Velon/Velov-congres 2020
  • OnderwijsResearchDagen 2020
  • IMCE-14 in 2020

Publicaties in een vakblad en een wetenschappelijk tijdschrift

Implementatie

De digitale leeromgeving TORPEDO wordt nu gebouwd en uitgeprobeerd door studenten binnen CANVAS op de Hogeschool Utrecht, maar zal na afloop van het project gratis toegankelijk zijn voor alle pabostudenten, ook van andere lerarenopleidingen.

Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat