Systematische ontwikkeling van eHOME voor rapportage, monitoring en consultatie van geneesmiddel gerelateerde problemen in de eerste lijn

Looptijd: september 2014 - maart 2017
Status (lopend of afgerond): afgerond
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans, dr. E.R. Heerdink
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat N.E. Dijkstra, dr. C.G.M. Sino
Bijbehorend promotieonderzoek: preventie geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuis situatie (N.E. Dijkstra)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Nienke Dijkstra & https://healthcode.nl/app-rvi.html

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Het doel van het project is het systematisch ontwikkelen van een elektronisch HOME systeem (eHOME) middels een human centered design. eHOME is een digitale versie van het rode vlaggen instrument met een monitoring en consultatie systeem voor geneesmiddelgerelateerde problemen in de eerste lijn.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Een digitale versie van het papieren rode vlaggen instrument geeft zorgverleners in de thuiszorg de mogelijkheid tot het monitoren van geneesmiddelgerelateerde problemen over tijd. Daarnaast biedt eHOME de mogelijkheid tot laagdrempelige consultatie en afstemming tussen zorgprofessionals als wijkverpleegkundigen, huisartsen en apothekers in de eerste lijn.

Relevantie voor het onderwijs:
Studenten van de (post) Bachelor verpleegkunde leren in diverse CanMEDS rollen als zorgverlener geneesmiddelgerelateerde problemen te signaleren en sturen andere zorgverleners hierin. Daarnaast leren zij problemen efficiënt te communiceren middels het eHOME instrument en als samenwerkingspartner tijdig expertise van huisartsen en apothekers te consulteren.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Health Base, HealthCode, thuiszorg organisatie (Omring, Zorgbalans en Vierstroom), ZONH zorg optimalisatie Noord-Holland en CodeYellow.

Cofinanciering:
VGZ zorgverzekeraar

Resultaat/producten:
De ontwikkeling van eHOME heeft plaatsgevonden met zorgverleners van thuiszorgorganisaties, huisartsen en apothekers. eHOME biedt ondersteuning in rapporteren, monitoren en consulteren van geneesmiddelgerelateerde problemen door zorgprofessionals in de eerste lijn. Gebruikers ervaren eHOME als een gebruiksvriendelijk systeem voor in de dagelijkse zorgverlening.

Publicatie: http://humanfactors.jmir.org/2018/1/e10/

Implementatie:
eHOME wordt ter implementatie aangeboden in de eerste lijn, met hulp van stichting HealthCode (https://healthcode.nl/over-healthcode.html) dat een samenwerkingsverband heeft met de Hogeschool Utrecht.