Surfing the data wave

Looptijd: 2017 - 2018
Betrokken lector: Remko van der Lugt
Betrokken onderzoekers: Caroline Maessen en Suze van Houten
Betrokken opleidingen: Minor Co-Design

In 2017 en 2018 hebben SURFnet en het lectoraat Co-design samen de toekomst verkend van onderwijs en onderzoek in een datarijke omgeving met als doel te onderzoeken hoe Surfnet zich klaar kan houden voor een onbekende en onzekere toekomst. Dit traject is aangepakt vanuit een systemische ontwerpende benadering en in samenwerking met studenten. Zo konden Surfnet en haar medewerkers kennismaken met de mogelijkheden en kansen die het werken met ontwerpers en vanuit een ontwerpbril met zich meebrengen. Onderzocht werd of op deze manier de ‘prodaptiviteit’ van de organisatie vergroot kon worden.

Prodaptiviteit is een samentrekking van proactiviteit en adaptiviteit en staat voor het vermogen om te anticiperen op verandering in de omgeving en actie te ondernemen ter voorbereiding hierop. Het exploreren van mogelijke toekomsten helpt een cross-disciplinaire groep om inzichten te verwerven in en begrip te ontwikkelen over toekomstige (sociale) vraagstukken. Deze aanpak maakt gebruik van Future Probing en ‘leren van de toekomst’ staat hierin centraal.

Future probing is een design research methode waarbij toekomst scenario’s onderzocht worden door middel van visionaire concepten van producten of diensten die zo’n toekomstbeeld concreet en ervaarbaar maken. Hierdoor haal je inzichten op over hoe mensen met een dergelijke toekomst zouden omgaan.

Het traject omhelsde twee intensieve bootcamps met studenten van elk een week en een aantal co-designsessie met Surfnetmedewerkers. Een kernteam van voorlopers in innovatie bij Surfnet en een drietal onderzoekers van Co-design vormden het hart van dit traject. Het team onderzocht en ontwierp het traject en reflecteerde steeds genomen stappen.

Het onderzoek leerde ons dat deze aanpak adaptieve ruimte in de organisatie kon openen waardoor mensen werden geprikkeld uit hun operationele flow te stappen en te interacteren met andere disciplines voor exploratie.