Studie naar verband tussen slechte taalbeheersing en schulden

Is er een verband tussen een slechte taalbeheersing en de aanwezigheid van schulden? Het Lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht (HU) gaat daarnaar onderzoek verrichten. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven, waarmee het lectoraat op 19 juni een alliantieovereenkomst heeft getekend.

Een op de negen volwassen Nederlanders beheerst de taal slecht: deze mensen hebben grote problemen met lezen en schrijven. Voor hen is een brief lezen van het consultatiebureau of van de woningbouwcoöperatie vaak erg moeilijk. Dit geldt ook voor het invullen van een formulier, het schrijven van een e-mail en het internetbankieren. Deze laaggeletterdheid heeft grote gevolgen voor hen, hun gezin en direct omgeving. De beperking zou zelfs kunnen leiden tot schulden.

Daarom slaan Hogeschool Utrecht en Stichting Lezen en Schrijven het komend jaar de handen ineen in de zogeheten Alliantie Taal voor het Leven Utrecht. Met als doel: samen meer laaggeletterden en scholen bereiken en zo hun wereld vergroten. Met de ondertekening onderschrijft het HU-lectoraat het economische en maatschappelijke belang om meer mensen te helpen naar een hoger lees- en schrijfniveau.

De onderzoekers van het lectoraat onderzoeken met welke instrumenten schuldpreventie gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden plannen gemaakt waarin schuldhulpverleners laaggeletterden op het spoor komen en hen doorverwijzen naar taalcursussen. Er wordt ook gekeken in hoeverre maatjes op het gebied van taal kunnen samenwerken met vrijwilligers thuisadministratie.

Schulden en Incasso

Schulden en Incasso

Over het lectoraat