Studeren zonder financiële zorgen

Doel en doelgroep

Het HU-lectoraat Schulden en Incasso wil dat iedereen kan studeren zonder zich zorgen te maken over financiële problemen. Het doel is om de begeleidingsstructuur aan hogescholen te verbeteren. Dat kan in de eerste plaats door meer te letten op het ontstaan van deze problemen bij studenten - nog voordat ze een rol gaan spelen in studiesucces.

Maatschappelijke relevantie

Sommige studenten hebben zoveel zorgen over hun financiën dat studeren niet meer goed lukt. Ze hebben concentratieproblemen of missen veel studie-uren vanwege bijbanen. Schulden leiden tot stress en uit hersenwetenschappelijk onderzoek blijkt dat stress van onder meer schulden de werking van de hersenen kan beïnvloeden. Als een probleemsituatie lang duurt, neemt dat een zo groot deel van de mentale capaciteit in beslag dat mensen bij de dag kunnen gaan leven en niet meer goed in staat zijn hun eigen situatie te verbeteren.[i]
Bij studenten kunnen financiële problemen leiden tot studievertraging en soms zelfs voortijdige uitschrijving – dus het stopzetten van de studie. Bij een klein deel van de hbo-studenten aan Hogeschool Utrecht die zich voortijds hebben uitgeschreven speelden financiële problemen een rol. De Hogeschool Utrecht is niet uniek. Onlangs werd bekend dat ongeveer 300 studenten van de Hogeschool Rotterdam zich in 2016 niet opnieuw konden inschrijven omdat ze een betalingsachterstand hadden.[ii] Deze cijfers vormen vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg.

Resultaat/producten

Het HU-project is bedoeld om vroegtijdig financiële problemen te signaleren en op te lossen, zodat studeren zonder geldzorgen weer mogelijk is. Dat doen we door interventies te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt door hogescholen. Goede interventies sluiten aan op de behoeften van diegenen die ermee aan de slag gaan en op vragen en wensen van degenen die er profijt van hebben. Het project brengt daarom eerst in kaart hoe studentenbegeleiders nu omgaan met deze problemen, en gaan we bij studenten na hoe groot de problemen precies zijn, hoe deze ontstaan en welke ondersteuning kan helpen bij het voorkomen van een geldtekort dat zo groot wordt, dat het de studie belemmert. We inventariseren hoe studenten rondkomen van hun budget, en of ze zich wel eens zorgen maken over het betalen van het college- en boekengeld. Studenten die door de bomen het bos niet meer zien worden doorverwezen naar de juiste hulpverlening.

Implementatie

Dit project streeft ernaar dat alle begeleiders van studenten financiële problemen kunnen signaleren en ook vooral hoe ze hierover het beste het gesprek met de student kunnen aangaan. Hierin gaan we ze trainen. Ook zullen we voorlichtingsmateriaal met daarin tips en trics verspreiden. Doel is om deze werkwijze in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs te implementeren. We zoeken daarom ook actief de samenwerking met andere hogescholen.

Consortium/projectpartners

Door middel van co-creatie met studenten en andere hogescholen ontwikkelen we interventies om studievertraging en -uitval als gevolg van financiële problemen te voorkomen. Uiteindelijk helpen we als hogeschool studenten om zelf de juiste beslissingen te nemen zodat ze zonder financiële zorgen hun diploma kunnen behalen.

Cofinanciering

Dit project is mede mogelijk door een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarieke van der Veer, mieke.vanderveer@hu.nl.

[i] Bron: Mobility Mentoring. Nadja Jungmann en Peter Wesdorp. Platform 31 en Hogeschool Utrecht, 2017.
[ii] Bron: Geldzorgen belemmeren studiesucces. Esmé van der Molen. Profielen. Onafhankelijk magazine Hogeschool Rotterdam. 2 mei 2017.