Stabiliteit van lopen bij mensen na een beroerte

Looptijd: 2012 – 2017
Betrokken lector: Harriët Wittink
Promovendus: Michiel Punt
Betrokken onderzoeker: Jacqueline Outermans
Promotor: Prof. Dr. J.H. van Dieen
Co-Promotor: 
Dr. Sjoerd de Bruijn

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Mensen die lijden aan de gevolgen van een beroerte vallen vaker dan gezonde ouderen. Deze vallen kunnen resulteren in blessures, medische kosten en zelfs tot de dood.

Doelstelling

Het promotie onderzoek richt zich op voorspellen van vallen bij mensen met een beroerte.

Theoretisch kader

Om vallen te voorspellen bestuderen we de stabiliteit van het lopen bij deze mensen. Dit doen we in een gecontroleerde omgeving waarbij we het onverstoorde en verstoorde lopen bestuderen en op basis hiervan loopparameters bepalen. Daarnaast bestuderen we het lopen in een ongecontroleerde, thuissituatie door middel van accelerometrie. Hieruit halen we de variabiliteit van lopen, loopsnelheid en symmetrie van het lopen

Implementatie

  • publicaties
  • symposia
  • werkveldbijeenkomsten
  • het onderwijscurriculum

Samenwerking

  • MotekForcelink B.V.
  • Revant Revalidatiecentrum Breda
  • Vrije universiteit Amsterdam, faculteit bewegingswetenschappen