Sportvrienden

Looptijd: 1 augustus 2018 tot 1 februari 2020
Betrokken lectoraten: Jeugd, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Betrokken lectoren: Saskia Wijsbroek, Stijn Verhagen
Betrokken onderzoekers: Anna van Spanje, Bas van Nierop
Betrokken opleidingen: Social Work
Meer informatie: www.onthemoveutrecht.nl 

Aanleiding

Het huidige kabinet heeft de maatschappelijke diensttijd ontwikkeld om jongeren de kans te bieden betrokken te zijn in de samenleving. De invulling van de maatschappelijke diensttijd kan een sleutelrol spelen in het vergroten van sportparticipatie en het normaliseren van jeugdzorg door inzet van ‘een belangrijke ander’ in het leven van de jeugdzorgjongere. In het project Sportvrienden wordt de rol van belangrijke ander ingevuld door een student in de vorm van een sportvriend. De insteek van de aanpak is activerend en participerend. De studenten zijn nadrukkelijk geen behandelaar, ze zijn een belangrijke ander in het leven van de jeugdzorgjongere. Sport en bewegen vormt de leidraad van het contact en naarmate het vertrouwen groeit, kan de student zich als een gelijkwaardig voorbeeldfiguur ontwikkelen. De studenten kunnen coachend optreden bij het behalen van goede studieresultaten of het omgaan met dagelijkse levensuitdagingen. Hiermee kunnen studenten maatschappelijk actief zijn op een laagdrempelige en flexibele manier en een zinvolle rol spelen in participatie, inclusie en versterking van het sociale netwerk van kwetsbare jongeren. Zij maken enerzijds kennis met de waarde van vrijwilligerswerk en anderzijds dragen zij bij aan de vormgeving van een betrokken samenleving. Jeugdigen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen aan sport, worden ondersteund om dit wel te kunnen. Sportvrienden maakt onderdeel uit van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw.

Aanpak

Onderzoekers van het lectoraat Jeugd en het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht voeren de evaluatie uit. Daarnaast leveren zij de gegevens aan voor de gezamenlijke evaluatie. Samengevat staan de volgende vragen centraal in de evaluatie:

  • Wat is volgens de studenten de waarde geweest van deze invulling van hun maatschappelijke diensttijd?
  • Wat is volgens de jongeren de meerwaarde geweest van het hebben van een sportvriend?
  • Hoe hebben de deelnemers aan de proeftuin de matchingsprocedure ervaren?
  • Welke aanbevelingen geven de deelnemers als verbeterpunten voor deze proeftuin?

De jongeren en studenten vormen samen de deelnemers aan de proeftuin. Het streven is om 75 studenten te matchen aan 75 jongeren. Het uitgangspunt van de evaluatie is participatief onderzoek: de deelnemers denken mee over de manier van evalueren. Zij geven de evaluatie mede vorm en maken keuzes over de inhoud van de evaluatie zodat de stem van de jongeren en studenten weerklinkt in de onderzoeksopzet.

Betrokken organisaties

  • De Rading
  • On the move
  • Hogeschool Utrecht
  • Leger des Heils
  • Lijn5
  • Lokalis

Project Sportvrienden overtreft alle verwachtingen (januari 2019)

Het door ZonMw gesubsidieerde project Sportvrienden overtreft tot dusverre alle verwachtingen. Om (jeugdzorg)jongeren en studenten - op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses - sportief te koppelen, blijkt een schot in de roos. Voor het eerste matchingevent in november schreven zich maar liefst 41 studenten (sportmaatjes) en 36 jongeren in. Meer dan twee keer zo veel als de beoogde 25 deelnemers. In de 10-weken-samen-sporten-ronde die daarop volgde, zijn elke week zeker 50 van hen of meer sportief actief. Lees verder {pdf}.