Blog Amanda Cabenda – Student assisteert in promotieonderzoek SPEECH

Mijn naam is Amanda Cabenda en ik ben vierdejaars studente Logopedie aan de Hogeschool Windesheim te Almere. Voor mijn afstudeercomaker, ofwel afstudeerscriptie, was ik op zoek naar een opdracht. Een collega had mij de tip gegeven om bij het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht te informeren naar een opdracht. Mijn voorkeur ging uit naar een onderwerp dat te maken had met de doelgroep waar ik de meeste affiniteit mee heb, namelijk kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Naast mijn studie werk ik als pedagogisch behandelaar op een vroegbehandelingsgroep voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar met een TOS bij Kentalis. Een groot deel van deze kinderen heeft naast problemen in de taalontwikkeling, ook spraakproblemen.

Amanda Cabenda

Bij de Hogeschool Utrecht was er dan ook een interessant aanbod voor een opdracht namelijk meedoen aan het promotieonderzoek SPEECH van Anniek van Doornik- van der Zee. Voor haar promotieonderzoek SPEECH lag er de vraag om te onderzoeken in de literatuur, of én op welke manier een kind van vier en vijf jaar in staat is om een zelfbeoordeling te doen van zijn/haar spraak en of hij/zij in staat is om de ernst van een eventuele spraakontwikkelingsstoornis in te schatten.

Al vrij snel nadat ik had aangegeven mee te willen werken aan haar promotieonderzoek, mocht ik een focusgroepbijeenkomst bijwonen. Deze focusgroepbijeenkomst voor logopedisten werd georganiseerd door Anniek van Doornik- van der Zee en was bedoeld om in kaart te brengen welke factoren, volgens logopedisten uit het werkveld, een rol spelen in het bepalen van de ernst van een spraakontwikkelingsstoornis. Naast het observeren en notities maken tijdens de bijeenkomst, heb ik de video-opname van de focusgroepbijeenkomst naderhand letterlijk uitgeschreven.

Het leukste van het meedoen aan het promotieonderzoek SPEECH is dat je als student een kijkje mag nemen achter de schermen. Naast het uitvoeren van mijn literatuuronderzoek maak ik mee hoe het promotieonderzoek SPEECH is opgezet, wat er allemaal bij komt kijken als je zo’n groot onderzoek opzet en waar je allemaal rekening mee moet houden. Ik was eerder niet bekend met een focusgroepbijeenkomst, maar heb ervaren dat je op deze manier ook belangrijke informatie kunt verkrijgen voor je onderzoek.

Het uitvoeren van een literatuuronderzoek vraagt secuur werken en zoeken in de databases. Daarvoor had ik de hulp ingeschakeld van de informatiespecialist van de bibliotheek van Hogeschool Utrecht. Aan het begin van het literatuuronderzoek had ik al een vermoeden dat het erg moeilijk zou zijn om literatuur te vinden over het onderwerp ‘zelfbeoordeling van de spraak’ door jonge kinderen. Er was wel meer literatuur te vinden over zelfbeoordeling door oudere kinderen. Achteraf gezien is nog relatief weinig onderzoek uitgevoerd op het gebied van zelfbeoordeling bij zeer jonge kinderen vanwege het gegeven dat zij nog over beperkte cognitieve en verbale vermogens beschikken om tot een goede zelfbeoordeling te komen. Gelukkig bracht mijn opdrachtgever mij in contact met een onderzoekster in Australië. Zij had al een aantal onderzoeken uitgevoerd op het gebied van zelfbeoordeling van de spraak. Haar onderzoeken zijn dan ook erg nuttig geweest voor mijn literatuuronderzoek. Uiteindelijk heeft mijn literatuuronderzoek interessante resultaten opgeleverd, waar ik erg blij mee ben.

Nu mijn literatuuronderzoek bijna is afgerond, ga ik ook beginnen met praktijkonderzoek. Juist deze combinatie vind ik erg leuk. Ik ontvang de aanmeldingen voor het spraakonderzoek en verstuur verschillende vragenlijsten over de spraak- en taalontwikkeling van hun kind naar ouders. Daarnaast interpreteer ik de resultaten van bepaalde vragenlijsten en geef ik een terugkoppeling aan ouders. De kinderen doen mee aan een uitgebreid spraakonderzoek. Ik ben zelf erg benieuwd of ik, datgene wat in mijn literatuuronderzoek naar voren is gekomen, ook terug zie in de antwoorden van de kinderen.

Ik kan iedere student aanraden om te participeren in wetenschappelijk onderzoek. Je leert veel over het doen van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Daarnaast kom je in contact met andere onderzoekers waardoor je veel kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Je leert als ‘assistent onderzoeker’ ook waar je allemaal rekening mee moet houden en doet daardoor veel ervaring op op het gebied van onderzoek. Kortom, een must-do tijdens je opleiding als logopedist.