Spanningen in de wijk

Looptijd: mei 2017-februari 2018

Doenja Dienstverlening gaat in samenwerking met onderzoekers en studenten van de Hogeschool Utrecht een onderzoek verrichten naar spanningen die sociale makelaars ervaren in de wijk. Hierbij gaat het vooral om spanningen in relatie tot toenemende diversiteit.

Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag wat professionals nodig hebben om met die spanningen om te gaan. Door het voeren van gesprekken, zal casuïstiek worden opgehaald bij sociale makelaars. Dit zijn professionals uit wijken waar eerder spanningen zijn gesignaleerd, in relatie tot polarisatie en diversiteit. Nadat er gesprekken zijn gevoerd met de professionals, volgen rondetafelgesprekken. 
Er worden twee van deze rondetafelgesprekken gevoerd met een en dezelfde  groep professionals. In het eerste gesprek wordt de casuïstiek besproken zoals die is opgesteld naar aanleiding van de individuele gesprekken met de sociale makelaars. Het tweede gesprek zal in het teken staan van een verdieping van de uitkomsten van het eerste rondetafelgesprek. Er zal in februari een rapport verschijnen met de uitkomsten van het onderzoek.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De relatie tussen polarisatie en toenemende diversiteit in de samenleving en de impact daarvan op het werk van de sociale professional. Het project steunt op eerdere publicaties, zoals ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ van Naima Azough (2017).

Consortium/projectpartners

Doenja en Hogeschool Utrecht

Cofinanciering

Doenja en Hogeschool Utrecht

Resultaat/producten

Sociaal makelaars en diversiteit gerelateerde spanningen in de wijk, september 2018 {pdf}

Onderzoekers

  • Raymond Kloppenburg
  • Peter Hendriks
  • Laura Schouwstra (BA student)
  • Saire Akce (MA student)
 

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat