Sociale innovatie in de ouderenzorg

Dit onderzoek is afgerond. Lees het eindrapport hiervan. Meer info: www.socialeinnovatieindeouderenzorg.nl.

Het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein is gestart met een onderzoek naar sociale innovatie in de ouderenzorg. Dit wordt uitgevoerd bij BrabantZorg, een grote organisatie die verpleging, verzorging en thuiszorg aanbiedt. Het doel is de ontwikkeling van een vernieuwd zorgorganisatiemodel, waarmee de kwaliteit van de zorg, het werk en de bedrijfsvoering van de verpleeghuiszorg verbeterd moet worden. ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers in deze sector, is de opdrachtgever van dit onderzoek.

Model

Bij BrabantZorg wordt in twee pilots het zorgorganisatiemodel vernieuwd, bedoeld om de kwaliteit van de zorg, het werk en de bedrijfsvoering aantoonbaar te verbeteren. Op twee locaties wordt geëxperimenteerd met veranderingen op de werkvloer. Het betreft participatief onderzoek waarbij de medewerkers zelf het nieuwe ontwerp van het zorgorganisatiemodel maken. Onderzocht wordt op welke manier de medewerkers van de zorginstelling effectief een bijdrage kunnen leveren aan de sociale innovatie in hun arbeidsorganisatie.

Minoren

Docenten en studenten van twee opleidingen bij Hogeschool Utrecht zijn betrokken bij dit project: de opleiding Personeel & Arbeid van de faculteit Maatschappij & Recht en de opleiding Verpleegkunde van de faculteit Gezondheidszorg. Ook studenten werken mee aan het project, bijvoorbeeld via minoren. Op deze manier wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van docenten en studenten bij de twee opleidingen.

De kennis die in het onderzoek wordt opgedaan, zal zodanig worden overgedragen, dat ook andere zorginstellingen er gebruik van kunnen maken in hun proces van innovatie. Het onderzoek is erg actueel, gelet op de maatschappelijke discussie over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de komende decennia.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

Waarnemend Lector