Sociale Innovatie bij Instituut voor Gebouwde Omgeving

Dit is een afgerond project.

Het Instituut Gebouwde Omgeving (IGO) van de Faculteit Natuur en Techniek is druk bezig met een intensieve reorganisatie van de opleiding. Dit gebeurt in het kader van het ESF-project Sociale Innovatie van het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein. Het functioneren van de organisatie kon op diverse punten verbeterd worden, zo bleek uit onderzoek. Het IGO ging aan de slag met de vorming van zelfsturende docententeams, die een afgerond deel van het onderwijsproces met een grote inhoudelijke samenhang verzorgen. Zaken die het teamniveau overstijgen, worden opgepakt door zogeheten organisatieteams.

Werkplezier

Binnen gegeven kaders ontwerpen de docenten zelf de teams naar inhoud en vorm. De verwachting is dat deze nieuwe manier van werken de interactie tussen docenten binnen het team en met de buitenwereld zal vergroten. En dat komt ten goede van de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier, het eerste en belangrijke doel van dit project.

Teamverband

Werken in teamverband is een belangrijk HRM-thema bij Hogeschool Utrecht. De HU stimuleert onderzoek naar succesfactoren van het werken in teamverband. Het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein (lector Ben Fruytier) speelt hierbij een belangrijke rol. Het onderzoekt momenteel, samen met lectoraten van 3 andere hogescholen, welke leer- en organisatieprocessen kunnen bijdragen aan de professionalisering van de HBO-docenten. Het werken in teams is één van die voorwaarden die onderzocht worden. Het project bij IGO vormt een prima omgeving voor het onderzoek naar de effecten van het werken in teams. Want het gaat om vrij veel docententeams, van zowel grote als kleine opleidingen.

Augustus 2010 is gestart met het uittesten van het implementatieplan. Daarna volgde de ontwikkeling en uitvoering van de monitor. Het project staat onder verantwoordelijkheid van Dan Greve. Het monitoringsproces omvat drie stappen: het opzetten van de monitor, het afnemen bij teams en teamleiders en het analyseren van de resultaten. De uitvoering van de monitor is in handen van Ben van Schijndel en Maaike Keesen, leden van het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein van Ben Fruytier.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat