NWO – Social Media Analyse

Naam: NWO – Social Media Analyse
Doel: Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de online publieksgroepen van NWO, hun online gedrag, en online betrokkenheid bij de organisatie, wetenschappelijk onderzoek, en gerelateerde onderwerpen. In hoeverre slaagt NWO er in om, via haar twitterkanalen, diverse stakeholders te bereiken, (ver)binden, en te betrekken bij haar werkzaamheden. En waar liggen kansen om te optimaliseren?
Onderzoekers: Erik Hekman, Aletta Smits 
Looptijd: januari 2016 – januari 2018

Beschrijving: 

In verband met de transitie naar een vernieuwd NWO is het lectoraat Human Experience & Media Design van de Hogeschool Utrecht benaderd om een onderzoek uit te voeren naar de online (twitter)kanalen van NWO. Meer specifiek heeft NWO het lectoraat Human Experience & Media Design gevraagd de communicatie-adviseurs te helpen met het analyseren van hun eigen kanalen (publieksgroep + content) zodat zij met opgedane inzichten:
- Een geïnformeerd en gedragen besluit kunnen nemen met betrekking tot de selectie, organisatie en (inhoudelijke) invulling van de (twitter)kanalen.
- Een evidence-based content strategie kunnen opstellen waarbij de communicatieadviseurs met elkaar samenwerken om, via (twitter) content, een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van nieuw NWO.

Om deze doelstelling te adresseren, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
- Welke clusters publieksgroepen zijn te onderscheiden in de netwerken die zich rondom de (twitter)kanalen van NWO bevinden?
- Welk type content (inhoud & vorm) is het meest effectief om deze publieksgroepen te bereiken, (ver)binden, en betrekken bij de werkzaamheden van NWO?

Dit doen wij door een drietal methoden in te zetten:

1. Social netwerk analyse – Social media vormen complexe netwerken (social media netwerken). Deze netwerken bestaan niet uit losse individuen die de accounts volgen maar uit kleinere communities van individuen die in contact staan met elkaar. Hoe zien de netwerken van de verschillende NWO accounts op Twitter eruit? Wie heeft een relatie met wie? Door de netwerken van NWO op Twitter in kaart te brengen krijgen we inzicht in clusters publieksgroepen. Sociale netwerk analyse laten tevens zien hoe interactiepatronen werkelijk plaatsvinden, tussen NWO en haar verschillende publieksgroepen, en tussen publieksgroepen onderling. Deze inzichten geven concrete handvatten om de interactiepatronen met en tussen publieksgroepen te optimaliseren.
2. Netnografie – Met behulp van een netnografie—het bestuderen van mensen en communities in hun dagelijkse online gedrag, wensen, denkbeelden en cultuur (Kozinets, 2015)—worden de clusters nader bestudeerd. We brengen we in kaart hoe de verschillende publieksgroepen zichzelf profileren (beroep, interessegebieden etc.), met welke thema’s zij zich identificeren, en op welke manier zij zich verhouden tot NWO en andere publieksgroepen en partijen. Deze analyse levert rijke inzichten op in de publieksgroepen van NWO in termen van profiel, gedrag en bereikbaarheid. Dit geldt voor publieksgroepen die reeds verbonden zijn met NWO, als ook publieksgroepen die (nog) niet verbonden zijn met NWO maar wel relevant zijn om aan te spreken met de online kanalen. Deze inzichten leveren input voor het nemen van een geïnformeerde beslissing over de nieuw te selecteren (twitter)kanalen
3. Inhoudsanalyse – Het doel van de inhoudsanalyse is om inzichtelijk te krijgen welk type content (inhoud en vorm) het beste resoneert met de publieksgroepen van NWO. Hoe worden de (twitter)kanalen ingezet? Zoekt NWO de dialoog op of wordt er vooral informatie gezonden? Welke berichten doen het (minder) goed in termen van inhoud en communicatievorm? Door middel van een inhoudsanalyse zullen we inzicht krijgen in de wijze waarop NWO via haar twitterkanalen communiceert met haar publieksgroepen, en kansen voor optimalisatie.

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat