Sociaal-cognitieve determinanten behorende bij de intentie en het motiverende gedrag van professionals

Volledige titel: Sociaal-cognitieve determinanten behorende bij de intentie en het motiverende gedrag van professionals. Welke sociaal-cognitieve determinanten bepalen de intentie en het motiverende gedrag van professionals d.w.z. gedrag ter ondersteuning van de zelfmanagement van patiënten?

Dit onderzoek is afgerond.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het veranderen, verbeteren en optimaliseren van het bewegingsgedrag van patiënten is niet eenvoudig. Is de professional gemotiveerd om (elke) patiënt te ondersteunen in zijn/haar zelfmanagement? De sociaal-cognitieve determinanten van intentie en gedrag geven aangrijpingspunten en inzicht in de noodzaak om de competenties van professionals uit te breiden.

Resultaat/producten

Het motiverende, het zelfmanagement van de patiënt ondersteunende gedrag van professionals kan goed voorspeld worden met sociaal-cognitieve determinanten en biedt inzicht en aangrijpingspunten voor het optimaliseren van de competenties van professionals.

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat