Serious gaming en schulden

Serious gaming inzetten om schulden onder jongeren te voorkomen. Dat is het doel van het onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd onder leiding van Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso. In de Verenigde Staten blijkt de inzet van serious games (spelletjes met een educatief doel) effectief te zijn.

Meer dan 40% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar heeft schulden, aldus cijfers van het Nibud. Een derde van de Nederlandse jongeren vertoont risicovol financieel gedrag. Toch wordt er bezuinigd op schuldhulpverlening. Des te groter is de noodzaak van schuldpreventie onder de jeugd. Op scholen worden al lessen financiële educatie gegeven. De inzet van serious games staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen. Het inzetten van games biedt de mogelijkheid om jongeren op een andere en leukere manier financiële vaardigheden aan te leren. Een onderzoeker van het lectoraat bekeek in de VS vele voorbeelden van serious gaming of die bruikbaar en effectief zijn voor Nederland.

Ontwikkeling serious game

Inmiddels werken het Lectoraat Rechten en de gemeente Rotterdam samen aan een plan om jongeren die extra risico lopen op financiële problemen op te leiden tot een groep vakdeskundigen op het vlak van serious gaming. Zij worden verantwoordelijk voor de ontwikkeling en vormgeving van een serious game. Bij andere jongeren peilen ze welke elementen sowieso aanwezig moeten zijn in dit spelletje. Dit doen zij in samenwerking met geselecteerde studenten van Hogescholen. De studenten worden gevoed met de wetenschappelijke inzichten en krijgen begeleiding van professionals uit de wereld van serious gaming en financiële preventie.

Het lectoraat heeft samen met de gemeente Rotterdam, in samenwerking met het Albeda College, een schuldpreventiegame ontwikkeld. De leerlingen van het college spelen de game in groepjes. Hierdoor gaan jongeren van het MBO op zoek naar financiële informatie en trainen ze hun financiële vaardigheden.

Schulden en Incasso

Schulden en Incasso

Over het lectoraat