Schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

Op verzoek van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) onderzocht het Lectoraat Schulden en Incasso, in samenwerking met het Lectoraat Werken in justitieel kader, de stand van zaken rond schulden en schuldhulp bij verslaafde delinquenten. Hun schuldenpositie is om meerdere redenen problematisch.

De verslavingsreclassering houdt toezicht op mensen die een strafbaar feit hebben begaan. Het doel van de reclassering is het verminderen van recidive en het bevorderen van re-integratie. De reclassering werkt hieraan in een combinatie van controle op het naleven van bijzondere voorwaarden en ondersteuning bij re-integratie. Ongeveer de helft van de cliënten heeft grote schulden. Een schuldenlast van 20.000 euro is eerder regel dan uitzondering. De cliënten weten vaak niet precies bij wie ze allemaal schulden hebben. Deurwaarders en incassobureaus komen en gaan. Door alle incasso-maatregelen ligt hun inkomen vaak (ver) onder het bijstandsniveau.

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) constateert dat problematische schulden een belangrijke belemmering vormen bij de uitvoering van het reclasseringswerk. Voor SVG-cliënten die actief deelnemen aan de behandeling en hard werken om hun verslaving onder controle te krijgen, zijn grote schulden een enorme hindernis om het leven weer op de rit te krijgen. De SVG heeft de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht daarom gevraagd om in beeld te brengen welke ondersteuning er momenteel voor handen is voor reclasseringscliënten met problematische schulden.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusie luidt dat er nauwelijks passende ondersteuning voor beschikbaar is en dat cliënten die zich inspannen om te re-integreren (te) vaak ‘gevangen’ zitten in een onoplosbare schuldsituatie. Het ontbreken van een passend aanbod is voor de reclassering een belangrijke belemmering om invulling te geven aan haar opdracht, te weten het zo veel mogelijk beperken van recidive.

Lees het volledige rapport.