Schone Zorg Proeftuin

Door eenvoudige ingrepen kunnen zorginstellingen tot 25 procent op de energiekosten besparen. Toch worden energieadviezen in de praktijk lang niet altijd uitgevoerd. Het is daarom interessant om te onderzoeken welke invloed technologie kan spelen op het verduurzamen van de Zorg.

De energieverbruikers binnen zorginstellingen zijn voornamelijk de installaties. Deze vormen samen 60 tot 70 procent van de energiebehoefte. Om zorginstellingen te verduurzamen, is een fundamentele verandering van menselijk gedrag nodig. Hiervoor is het nodig om vanuit een bredere optiek de situatie te bekijken.
 
Indien het zorgcentrum als een systeem wordt beschouwd, dan valt er een wereld te winnen wanneer het gaat om het verduurzamen van bijvoorbeeld het patiënten/deelnemersvervoer. Om nog maar niet te spreken over de voedselvoorziening en het effect van minder vlees op het menu kan hebben.
 
In deze proeftuin wordt door studenten en onderzoekers van de HU samengewerkt met Syntens en organisaties uit het MKB om te komen tot een verduurzaming van de zorgcentra. Het gaat daarbij om de bedrijfsvoering, de zorginstelling als systeem en gedragsverandering. Hierbij wordt de kennis van Hogeschool Utrecht ingezet. Als start is bij verschillende zorginstellingen onderzoek gedaan. Er is gekeken welke apparatuur van invloed is op het energiegebruik en er zijn aanbevelingen gedaan voor directe verbeteringen.

 Doelstellingen

  • terugdringen van CO2 uitstoot en energieverbruik
  • kennisontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering en gedragsverandering in de zorg
  • implementatie van Schone Zorg in een drietal zorginstellingen (pilot)