Samenwerking professionals en vrijwilligers in het sociaal domein

Looptijd: 2014-2015

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Dit project was er op gericht om de stand van zaken in kaart te brengen met betrekking tot de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in Utrechtse wijken en om samenwerking tussen professionals en vrijwilligers een impuls te geven.

Consortium/projectpartners

U-Centraal
De Tussenvoorziening

Cofinanciering

Project vanuit de Wmo-werkplaats Utrecht.

Resultaat/producten

Tijdens het project zijn studiemiddagen voor professionals en vrijwilligers georganiseerd die ten doel hadden om de samenwerking een impuls te geven. Na afloop is een brochure verschenen waarin de bevindingen zijn beschreven, en er is een Wmo-wijzer verschenen over samenwerking met vrijwilligers (zie downloads). Tevens wordt er via wetenschappelijke kanalen over het project gepubliceerd. Zo is er een presentatie over het project gegeven op de internationale ESWRA conferentie te Lissabon in 2016.

Downloads

Vrijwilligheid en professionaliteit: Ervaringen met het veranderend samenspel tussen beroepskracht en vrijwilliger in het sociale domein

Wmo-wijzer: Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat