Samenwerking

Ondernemers zoeken steeds vaker samenwerking met andere ondernemers. In dit project helpen wij (beginnende) samenwerkingsverbanden om sneller profijt te hebben van de samenwerking. Daarbij wordt gekeken naar de (formele) vorm van samenwerking, het business model, de marketing, de governance en de financiering/verdeling binnen het samenwerkingsverband. Ook doen wij (kwalitatief) onderzoek naar de effectiviteit van het project en de mogelijke interventies.

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat