Samenredzaam

Looptijd: 1 juli 2016 - 1 juli 2018

Doel en doelgroep

Drie NUZO best practices ‘Is alles besproken’, ‘Mondzorg’ en ‘Weet wat U slikt’ worden vanaf oktober 2016 door NUZO als één pakket onder de aandacht gebracht bij ouderen en (potentiële) partnerorganisaties. Onder de naam Samenredzaam richten de NUZO partners zich op het versterken van de zelfredzaamheid van de ouderen in de brede Utrechtse regio. De prioriteit ligt bij het bereiken van de ouderen en de professionals via gemeenten, gezondheidscentra, buurtwijkteams en organisaties voor oudere vrijwilligers en mantelzorgers.

De meerwaarde van de drie best practices zit in onderstaande vijf gemeenschappelijke
noemers:

  1. De producten die deze projecten hebben opgeleverd zijn tools die de ouderen stimuleren tot en ondersteunen bij het zelf de regie pakken en houden op hun leven, in het bijzonder op hun medicatiegebruik en op hun mondzorg.
  2. De drie best practices hebben alle drie een relatie met de algemene gezondheid van ouderen, waarbij gezondheid gedefinieerd is als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber 2012, definitie van gezondheid).
  3. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de ouderen staat voorop o.a. door het aanbieden van kennis en handvatten om actie te ondernemen bij een zorgvraag.
  4. De bewustwording van hoe belangrijk deze zelfredzaamheid, grip op het eigen leven, is bij het ouder worden: wat doet er toe voor u, wat vindt u belangrijk? Wat kunt u zelf doen en bij wie kunt u terecht wanneer u hulp en ondersteuning nodig hebt?
  5. Informatie over de financiering van de hulp en ondersteuning die ouderen vragen. Het vernieuwende zit vooral in het in samenhang aanbieden van deze drie best practices met als hoofddoel het vergroten van zelfredzaamheid van ouderen. Vanuit ‘Is alles besproken’ gaan ouderen en ook hun mantelzorgers met elkaar in gesprek over de vraag wat voor hen belangrijk is om thuis goed oud te worden. En wordt ook ingegaan op de thema’s medicijnengebruik en/of mondzorg. Ouderen en partnerorganisaties kunnen kiezen voor alle drie de best practices of voor een combinatie van twee van de aangeboden onderwerpen.

Het project Samenredzaam loopt tot in de zomer van 2018 en heeft tot doel initiatieven en organisaties van ouderen/mantelzorgers/vrijwilligers alsook professionele instellingen te stimuleren om de kennis en praktische instrumenten structureel in hun werkwijze en aanbod in te bedden.

Consortium/projectpartners

  • NUZO –Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen
  • NOOM – Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
  • Apothekersvereniging Midden-Nederland

Cofinanciering

Het project wordt mede gefinancierd door de ZonMw vanuit het Nationale Programma Ouderen.

Resultaat/producten

Publicatie Samenredzaam
https://www.nuzo-utrecht.nl/Projecten-Best-Practices/NUZO-projecten-lopend
https://www.nuzo-utrecht.nl/Portals/0/userfiles/11/Folder%20weet%20wat%20u%20slikt1.pdf
https://www.nuzo-utrecht.nl/Portals/0/userfiles/11/Folder%20Is%20Alles%20Besproken%20kleur.pdf
https://www.nuzo-utrecht.nl/Portals/0/userfiles/11/Folder%20Mondzorg%20Ouderen.pdf

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat