Samen oplopen

Dit project is afgerond.

Gezinnen die in de gemeente Zeist hebben deelgenomen aan het project ‘Samen Oplopen’ ervaren een afname van hun problemen en een betere kwaliteit van leven. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht heeft uitgevoerd naar de invloed van dit project.

Hulp en ondersteuning
Foto: Erik Söderström

Bij 'Samen oplopen' trekt een vrijwilliger op vriendschappelijke basis op met een gezin in moeilijkheden. De vrijwilliger is een maatje die met het gezin meedenkt en het ondersteunt.

De meeste gezinnen hadden zich aangemeld, omdat ze geen mensen hebben op wie ze kunnen terugvallen. De vrijwilliger voorziet dus in een behoefte. Het uiteindelijke doel van het project 'Samen oplopen' is zware problematiek bij gezinnen te voorkomen. Daardoor hoeven deze geen gebruik te maken van de (dure) tweedelijnsgezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld een psychiater/psycholoog of een specialist in het ziekenhuis. Volgens de stichting die dit project uitvoert, is deze laagdrempelige, brede en natuurlijk hulp voldoende voor veel gezinnen.

Meer contact met buren

Door de directe steun van de vrijwilliger ervaren de gezinnen een grote verbetering als het gaat om het ‘sociaal functioneren’. Ze kunnen bijvoorbeeld bellen voor een praatje, als er iets speelt. Sommige families hebben meer contact met buren en buurtgenoten. De goed bezochte koffie- of vrouwenmiddagen die ‘Samen Oplopen’ sinds 2012 organiseert, leveren ook een positieve bijdrage aan het uitbreiden van hun netwerk.

Enkele gezinnen leerden volgens de onderzoekers bepaalde vaardigheden van het maatje. Denk aan het beter leren van de Nederlandse taal, het aangeven van grenzen in contact met anderen en het bieden van structuur aan de kinderen. Sommige gezinnen werken samen met de vrijwilliger concreet aan verbetering van de opvoeding van de kinderen. De onderzoekers vermoeden dat een positieve verandering op één leefgebied invloed heeft op andere gebieden. Bijvoorbeeld: een verbetering in het sociaal functioneren leidt tot minder gevoelens van eenzaamheid.

Participatiesamenleving

Het project ‘Samen Oplopen’ sluit naadloos aan bij de huidige ontwikkeling waarin de verzorgingsstaat wordt getransformeerd naar een participatiesamenleving. Daarin worden burgers aangemoedigd om elkaar te ondersteunen in het oplossen van problemen. Kwetsbare burgers zullen de komende jaren vaker een beroep moeten doen op de directe omgeving in plaats van op de hulpverlening.

Dit project startte in 2011 en loopt door tot 2015. Het wordt gesubsidieerd door het Oranjefonds, VSBfonds, &Samhoud en de gemeente Zeist. Aan het onderzoek werkten zeven studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Utrecht mee, als onderdeel van hun afstuderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Ga dan naar www.samen-oplopen.nl. Meer weten over het onderzoek van de HU? Lees het volledig rapport. Of neem contact op met HU-onderzoeker sascha.vangijzel@hu.nl.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat