Samen financieren, samen ondernemen

Looptijd:

2018-2020

Betrokken lectoraat:

Financieel Economische Advisering bij Innovatie

Betrokken lector:

Lex van Teeffelen

Betrokken onderzoekers:

Lucque Schmeitz

Doel: Ontwikkelen van meer kennis en betere besluitvorming bij overdracht van eigendom.

HU helpt kapitaalsintensieve MKB-familiebedrijven bij opvolging

Bij de overdracht van kapitaalintensieve MKB familiebedrijven worden complexe financieringsvormen gebruikt. Vaak wordt hierbij onvoldoende nagedacht over het onderscheid tussen de verschillende rollen die familieleden kunnen hebben als ze met hun vermogen in het bedrijf zitten (eigenaar of andere vermogensverschaffer, familielid, directielid, werknemer). Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de zeggenschap, waardoor op termijn conflicten kunnen ontstaan. 

Effectievere besluitvorming

Op dinsdagmiddag 29 mei 2018 vond de startbijeenkomst plaats van dit SIA Raak MKB project ‘Samen financieren, samen ondernemen’. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Windesheim Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA en de Jong & Laan. Samen met acht deelnemende familiebedrijven wordt de komende twee jaar gewerkt aan meer kennis en betere besluitvorming bij overdracht van eigendom. 

HU docent/onderzoeker Lucque Schmeitz (tweede van rechts) en HU lector Lex van Teeffelen (niet op de foto) ondersteunen dit project vanuit de HU.


Foto: Projectteam onderzoeksproject ‘Samen financieren, samen ondernemen’