SLiM; Sneller van Innovatie naar Mens: more science, more humans and less animals

Dit project is afgerond.        Lees het artikel Minder proefdieren, meer samenwerking

Het vraagstuk

Dierproeven zijn een ethische, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdaging. De vraag naar gezondheid, veiligheid, een lang leven en genezing neemt toe. Tegelijkertijd neemt de druk vanuit de samenleving toe om het aantal dierproeven sterk te verminderen. Die twee zaken lijken nu nog niet te combineren. Nog lang niet voor alle onderzoeken in de fundamentele en toegepaste wetenschap zijn er gelijkwaardige of betere methoden om dierproeven te Vervangen, Verminderen of Verfijnen. Veel biomedisch onderzoek is gericht op gezondheid en veiligheid. Bij dat soort onderzoeken wordt gebruik gemaakt van celkweek methoden, computers, nanotechnologieën, omics-technieken en goede humane biomarkers.  Maar er worden ook nog steeds dierproeven gedaan. Omdat de effecten bij proefdieren lang niet altijd gemakkelijk te vertalen zijn naar effecten in de mens, wordt gezocht naar betere methoden. Het motto daarbij is: Meer kennis met minder dieren. 

Logo SLiM

Hoe wordt het aangepakt?

In Nederland werken overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan het ontwikkelen en implementeren van 3V-methoden voor dierproeven. De 3V’s staan voor Vervangen, Verminderen en Verfijnen. Dierproeven worden waar mogelijk vervangen door proefdiervrije experimenten. Als het onvermijdelijk is, worden dierproeven verricht met het minimale aantal dieren dat nodig is om een goede proef te doen (Verminderen) en worden de dieren zo goed mogelijk verzorgd en zo min mogelijk leed toegebracht (Verfijnen).

De acceptatie en implementatie van die 3V-methoden blijkt in de praktijk niet altijd mee te vallen. Eén van de redenen daarvoor is dat bedrijven, kennisinstellingen en regelgevende instanties onvoldoende samenwerken. Het project Sneller van Innovatie naar Mens, SLIM, wilde daar verandering in brengen. Van 2011 tot en met 2013 is gekeken naar hoe die samenwerking beter kan. Niet alleen om de invoering van de 3V’s te optimaliseren, maar ook om de innovatiekracht van het bedrijfsleven te versterken. Binnen SLIM is gekeken naar de mogelijkheden om 3V-methoden voor dierproeven op het gebied van toxiciteitsbepaling sneller in te voeren voor de volgende aandachtsgebieden:

  1. Allergeniciteit tegen producten met koemelk bij jonge babies en peuters
  2. De invloed van stoffen op de ontwikkeling van het embryo
  3. Kankerverwekkende eigenschappen van stoffen
  4. Biobeschikbaarheid van medicijnen 

Met wie wordt samengewerkt?

Lectoraat: Dr. Raymond Pieters, Dr. Marc Teunis, Dr. Laura M'Rabet
GlaxoSmithKline (GSK)
Danone Nutricia Research BV
TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research)
University of Applied Sciences Utrecht
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
Utrecht University – Institute for Risk Assessment Sciences
Task Force Innovation Utrecht
National Knowledge Center for Alternatives to animal testing (NKCA)
Wageningen University
Dutch Medicines Evaluation Board (CBG)

Wat is de waarde van het project?

Consumenten en patiënten vragen steeds meer openheid en transparantie van bedrijven en organisaties. Slimme bedrijven zien de interessante mogelijkheden die dat biedt, ook op het gebied van 3V-methoden voor dierproeven als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vanuit het SLIM project is daarom samen met bedrijven, kennisinstellingen en dierenwelzijn organisaties gekeken naar de mogelijkheden om een benchmark op te zetten op gebied van 3V-methoden. Dit helpt om inzichtelijk te maken wat er allemaal al mogelijk is op dit gebied. Samenvattend: een nieuwe humaan-relevante testmethode  die door regelgevers geaccepteerd is,  leidt niet automatisch tot implementatie bij het bedrijfsleven en vice versa.  Voor implementatie heb je acceptatie nodig en voor acceptatie heb je implementatie nodig. Zoveel is na drie jaar SLIM wel duidelijk geworden. Duidelijk is ook dat met persoonlijke betrokkenheid en meer openheid er veel te winnen valt. Niet alleen voor de proefdieren. Ook voor de wetenschap. 

Looptijd

Afgerond
1-1-2011 tot 3-1-2014

Subsidie

Ministerie van Economische Zaken
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht (PID101063)
ILSI-HESI en EPAA.

Meer informatie

http://www.innovativetesting.nl/slim

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat