Bibianne van Teylingen Bakker – student assisteert in onderzoek SKeNT2

Studentassistente zijn bij de opleiding Logopedie, wat houdt dat nou in? In deze blog deel ik met jou mijn ervaringen over hoe ik dit heb ingevuld. Ongeveer een jaar geleden begon ik aan deze ervaring voor de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Ik vergeet mezelf bijna voor te stellen. Ik ben Bibianne van Teylingen Bakker, huidig 4e jaars logopedie studente. Ik zit op dit moment in mijn afstudeerfase, waarbij ik stage loop en mijn scriptie schrijf.

Bibianne Logopedie

Hoe ben ik bij dit project beland?

Ik hoor je denken; “hoe is ze bij dit project beland?” In het verleden heb ik vier maanden les gegeven op een pre-school in Zuid Afrika. Daarnaast heb ik In het tweede jaar van mijn studie samen met vijf vriendinnen een evenement met workshops georganiseerd voor vluchtelingen waarin 75 vluchtelingen werden gekoppeld aan 75 lokale Utrechters. Tenslotte zat ik in de zomer van 2017 in het bestuur van de introductiecommissie van ESN. De taak was om een introductieweek te organiseren waarin alle nieuwe internationale studenten kennis konden maken met Utrecht en de Nederlandse taal. Bij al deze projecten en evenementen heb ik ervaren dat taal en uitspraak een enorm belangrijk onderdeel zijn van de communicatie. En toen zag ik dit project voorbij komen. Ik hoop dat je nu beter begrijpt waarom ik hier zo enthousiast van werd.   

Opdrachtbeschrijving

Prebachelor studenten

De opdracht bestond hoofdzakelijk uit het screenen van prebachelor studenten. Prebachelor-studenten zijn vluchtelingstudenten die in Nederland naar het HBO of de universiteit willen. Maar voordat zij daaraan kunnen beginnen, moeten zij eerst het staatsexamen halen. De prebachelor is dus een voortraject om deze studenten voor te bereiden op het HBO. In de prebachelor krijgen ze veel Nederlandse les maar om het staatsexamen te halen en hun kansen in hun latere onderwijs te vergroten bleek er meer aandacht nodig te zijn voor de uitspraak. Een slechte verstaanbaarheid man ook problemen opleveren in de maatschappij, bijvoorbeeld bij het uitbouwen van een carrière of bij het sluiten van vriendschappen. Een paar jaar geleden is er dan ook samenwerking ontstaan tussen de prebachelor en de opleiding logopedie.

Van DUIM naar LONT

Ilvi Blessenaar en Emmy van Bommel begeleidden het SkenT2 project waarvan de screeningen onderdeel zijn. Deze docenten begeleidden mij als studentassistent en als studentassistent nam ik weer de taak op me andere studenten bij het uitvoeren van de screening en het schrijven van de verslagen te ondersteunen. Daarnaast nam ik veel organiserende taken op me.
De verouderde test om de uitspraak van meertaligen te meten: de DUIM, was het jaar daarvoor door hen, in samenwerking met een andere student, Cynthia Spierenburg,  vernieuwd. Zo ontstond het LONT: Logopedische Onderzoeksprotocol NT2. Net zoals de DUIM, meet de LONT met welke vocalen, consonanten, clusters of prosodische aspecten meertaligen moeite hebben. Alleen wordt hij nu gedeeltelijk digitaal afgenomen, is er een hele nieuw scoreformulier, anamneselijst en zijn bijvoorbeeld de plaatjes gemoderniseerd.

Screening

Met deze vernieuwde test gingen wij de prebachelor studenten screenen op hun verstaanbaarheid in het Nederlands. Alle onderzoeken werden opgenomen en daarna in tweetallen terug geluisterd zodat er consensus was over de beoordeling van de uitspraak. Aan de hand hiervan werd een onderzoeksverslag geschreven en een advies opgesteld. 
Nadat elke prebachelor student gescreend en geadviseerd was, is op basis van de uitslagen die ze hebben behaald op het LONT besloten een workshop te geven over een aantal klanken die het moeilijkst bleken te zijn voor hen. Veel van de prebachelorstudenten hadden bijvoorbeeld moeite met de /u/ omdat die in hun moedertaal niet voorkomt. ‘Bus’ wordt dan bijvoorbeeld ‘boes’. Voor een tweetalig persoon die Nederlands leert en deze klank nog nooit heeft gehoord, is het enorm lastig om de /u/, de /uu/ en de /oe/ van elkaar te onderscheiden, vervolgens uit te spreken en in woorden en zinnen  te gebruiken. Als student-assistent heb ik deelgenomen aan het geven van de workshops maar mocht ik ook zelf werkvormen bedenken. Op die manier heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de uitspraak.

Wat heb ik hieruit gehaald?

Ik heb bij het project enorm veel voldoening gehaald uit het helpen met de uitspraak van verschillende klanken bij de prebachelor studenten. Ze laten veel doorzettingsvermogen zie, willen van alles leren en vragen door bij alles wat je vertelt. Het enthousiasme waarmee ze dit deden, droegen ze dan ook altijd weer over naar mij, waardoor we elkaar enthousiasme versterkten. Naast het screenen en lesgeven vond ik de samenwerking tussen de docenten en studenten ook erg fijn. Respect en luisteren naar elkaars ideëen en opvattingen speelde een grote rol en werd ook zeer serieus genomen.

Aanrader!

In de loop van dit project heb ik mezelf ontwikkeld op verschillende vlakken. Naast het ontwikkelen van leiderschap heb ik mijn onderzoekend vermogen aangescherpt. Ik ben kritischer geworden in het diagnosticeren en adviseren. Voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen, van samenwerken houdt en net iets meer wil doen dan de standaard modulehandleiding volgen, is dit een echte aanrader!