SAVE in woord en daad

Betrokken lectoraat: Werken in Justitieel Kader, Jeugd, Kennisanalyse sociale veiligheid

Betrokken lectoren: Jacqueline Bosker, Vivienne de Vogel, Saskia Wijsbroek, Andrea Donker

Betrokken onderzoekers: Katinka Lünnemann, Mirjam Gademan, Hanske Douwenga, Wilma Smeenk, Jantine Hemrica, Lisette Bitter

Looptijd: mei 2015 – oktober 2018

Sinds 2015 werkt de jeugdbescherming en - reclassering in de regio Utrecht-Flevoland volgens de SAVE-werkwijze (SAmenwerken aan VEiligheid). Naar aanleiding van vragen en dilemma’s die zich in de praktijk voordoen is in 2016 het tweejarig onderzoek SAVE in woord en daad uitgevoerd, ondersteund door een Raak Publiek subsidie.

Het onderzoek richtte zich op drie thema’s die centraal staan in de nieuwe werkwijze van de jeugdbescherming en jeugdreclassering:

  • Inschatten, agenderen en herstellen van veiligheid en bedreigde ontwikkeling
  • Uitgaan van eigen kracht en regie van cliënten
  • Samenwerking tussen professionals

Doel van het onderzoek was om een effectieve uitvoering van de SAVE-werkwijze te ondersteunen en de aansluiting tussen relevante opleidingen van Hogeschool Utrecht (HU) en het werkveld te optimaliseren. Lees hier de eindrapportage en ondersteunende producten voor het werkveld en onderwijs. De eindrapportage en ondersteunende producten voor het werkveld en onderwijs zijn hier te vinden.