Ruim baan 1

De volwassenenreclassering zit midden in een veranderingsproces. Het streeft naar meer ruimte voor maatwerk en sluit daarbij aan op ontwikkelingen bij het OM en DJI gericht op een contextgerichte en integrale aanpak. De afstemming en samenwerking van de reclassering met het OM en DJI wordt versterkt. Bij de reclassering wordt de productsturing aan de voorkant losgelaten, waardoor meer ruimte ontstaat voor reclasseren naar de bedoeling: voorkomen van recidive en versterken van re-integratiekansen. De verandering bij reclassering, OM en DJI vindt plaats onder de noemer ‘Ruim baan’.

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader en het Verwey-Jonker Instituut deden onderzoek naar ‘Ruim baan’. In een rapportage uitgebracht ruim een jaar na de start van ‘Ruim baan’ constateren de onderzoekers dat in het eerste jaar van ’Ruim baan’ met name beweging is ontstaan bij de reclassering, namelijk aan de voorkant op ZSM en bij de reguliere adviestaak.

Er worden meer beknopte adviezen uitgebracht, wat gepaard met een daling van het gebruik van gestructureerde risicotaxatie. Deze daling is deels toe te schrijven aan het beter gebruik maken van informatie en eerdere rapporten die al beschikbaar zijn, en deels uit werkdruk en het niet op waarde schatten van het belang van risicotaxatie-instrumenten.  Tevens is gevonden dat er een integrale doelgerichte aanpak van de grond gekomen, gericht op het voorkomen van een criminele carrière. Er is er meer aandacht en ruimte voor continuïteit en consistentie in het traject van cliënten. Bij de lichte doelgroep wordt vanuit ZSM een kort traject uitgezet waarin één reclasseringswerker verantwoordelijk is voor het hele traject en bij reguliere adviezen worden waar nodig direct interventies in gang gezet na het uitbrengen van het advies, nog voor de opdracht voor een toezicht of werkstraf binnen is. Er wordt proactief gehandeld om begeleiding of zorg, die al in gang gezet zijn, te continueren.

Een rapportage van het volledige onderzoek is hier te downloaden. Het onderzoek krijgt een vervolg in 2017 – 2018. Daarin staan veranderingen in de samenwerking tussen de reclassering en OM / DJI, en de beoordeelde kwaliteit van reclasseringsadviezen door OM, ZM en DJI centraal.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat