Ruim Baan voor betekenisvol maatwerk 2

Betrokken lectoraat: Werken in Justitieel Kader

Betrokken lector: Jacqueline Bosker

Betrokken onderzoekers: Lianne Kleijer-Kool, Moniek Zuurbier, Katinka Lünnemann

Looptijd: oktober 2017 – oktober 2018

De volwassenenreclassering zit midden in een veranderingsproces. Het streeft naar meer ruimte voor maatwerk en sluit daarbij aan op ontwikkelingen bij het OM en DJI gericht op een contextgerichte en integrale aanpak. De afstemming en samenwerking van de reclassering met het OM en DJI wordt versterkt. Bij de reclassering wordt de productsturing aan de voorkant losgelaten, waardoor meer ruimte ontstaat voor reclasseren naar de bedoeling: voorkomen van recidive en versterken van re-integratiekansen. De verandering bij reclassering, OM en DJI vindt plaats onder de noemer ‘Ruim baan’.

Naar dit proces van verandering is in 2016 en 2017 onderzoek gedaan door het lectoraat Werken in Justitieel Kader in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. In de eindrapportage van dat onderzoek is relatief veel aandacht besteed aan veranderingen in de werkwijze van de reclasseringsorganisaties en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van geleverde adviezen. Veranderingen bij OM en DJI, en de visie van de ontvangers van reclasseringsadviezen zijn minder uitgebreid beschreven. 

Het veranderproces ‘Ruim baan’ is in 2017 en 2018 doorgegaan. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van Reclassering, Openbaar Ministerie, Gevangeniswezen en Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gevraagd een vervolgonderzoek te verrichten waarin de volgende onderwerpen centraal staan: 

  • kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen, 
  • samenwerking tussen OM en 3RO, en DJI en 3RO. 

Doel van het onderzoek is de veranderingen ingezet met ‘Ruim baan’ te volgen, met betrekking tot bovengenoemde thema’s. Het onderzoek is erop gericht goede praktijken, verbeterpunten en knelpunten te identificeren samen met het veld.