Ruim baan voor betekenisvol maatwerk 2

Betrokken lectoraat: Werken in Justitieel Kader

Betrokken lector: Jacqueline Bosker

Betrokken onderzoekers: Lianne Kleijer-Kool, Moniek Zuurbier, Katinka Lünnemann

Looptijd: oktober 2017 – oktober 2018

In 2016 zijn de reclasseringsorganisaties, OM en DJI gestart met de ontwikkeling Ruim baan. Meer ruimte voor maatwerk en een contextgerichte en integrale aanpak van delinquent gedrag stonden daarbij centraal. De adviestaken van de reclassering werden lumpsum gefinancierd, er werd ruimte gecreëerd om vanuit ZSM zaken direct op te pakken en te doen wat naar het oordeel van de reclasseringswerker nodig is, zoals toeleiden van cliënten naar zorg of begeleiding door sociale wijkteams. Reclassering en DJI startten gezamenlijk proeftuinen waarin reclasseringswerkers aanwezig waren in de PI en samen met medewerkers van de PI werkten aan detentie- en re-integratietrajecten voor voorlopig gehechten en gedetineerden.

In een eerder onderzoek naar Ruim baan, uitgevoerd door het Lectoraat Werken in Justitieel Kader en het Verwey-Jonker Instituut (zie Ruim baan 1), werd geconcludeerd dat er buiten ZSM en de PI’s nog weinig sprake was van nieuwe manieren van werken. De grote instroom aan adviesvragen gaf weinig ruimte voor experimenteren en vernieuwing. De geboden ruimte werd met name aangegrepen om korter en sneller te adviseren. In fase 1 van het Ruim Baan onderzoek is relatief veel aandacht besteed aan veranderingen in de werkwijze van de reclasseringsorganisaties en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van geleverde adviezen. In dit vervolgonderzoek stonden de veranderingen in de samenwerking van de reclassering met OM en DJI centraal. Tevens is gekeken naar de tevredenheid van OM en DJI over reclasseringsadviezen.

Het onderzoek is uitgevoerd in vijf locaties: arrondissementen Rotterdam, Oost-Nederland en Oost-Brabant, PI Sittard en PI Dordrecht. Het onderzoek geeft inzage in hoe er wordt gewerkt aan verandering en implementatie van nieuwe werkwijzen. Daaruit hebben we succesfactoren en leerpunten gedestilleerd. Vervolgens zijn 10 aanbevelingen gedaan die OM, PI’s en reclassering kunnen ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen in Ruim baan: betekenisvol maatwerk leveren aan verdachten en delinquenten gericht op recidivebeperking en re-integratie. De resultaten zijn te vinden in het eindrapport Ruim baan voor betekenisvol maatwerk.