Risicobeheersing van bodemdaling in stedelijke gebieden met slappe bodems

Betrokken lector: Johan Versendaal 
Betrokken onderzoekers: Hiddo Velsink (PL); Ursula Backhausen 
Betrokken opleidingen: Instituut Gebouwde Omgeving

Doel en doelgroep

Het project betreft een voorstudie naar een digitale, slimme oplossing om de bundeling, het beheer en de uitwisseling van kennis, ervaring en data op het gebied van bodemdaling in stedelijk gebied met slappe bodems vorm te geven. 

Het onderzoeken van de inzetbaarheid van IT voor de risicobeheersing van bodemdaling in stedelijke gebieden met slappe bodems door het gebruiken van kennis, ervaring en data uit de geotechniek en de geodesie, is het doel van dit project. De praktijkvraag is als volgt geformuleerd: “Hoe kan op een slimme manier gebruik worden gemaakt van IT bij de risicobeheersing van bodemdaling in stedelijke gebieden met slappe bodems waarbij bestaande kennis, ervaring en data gebundeld worden?

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

In dit project wordt beoogd om (i) een eerste inventarisatie van de aanwezige technische kennis, ervaring en data over bodemdaling in stedelijke gebieden uit te voeren en deze (ii) in een voor de boven genoemde partijen eenvoudig toegankelijke, in het kader van het project te ontwikkelen digitale omgeving te plaatsen. Het ontwerp van de digitale omgeving is bedoeld om de werkbaarheid ervan bij de betrokken partijen te testen en een vervolgonderzoek te definiëren.

Relevantie voor het onderwijs

Naast de inzet van de onderzoekers, die uit het project worden gefinancierd, worden studenten ingezet om verschillende deelactiviteiten uit te voeren

Consortium/projectpartners

Een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en mkb-ondernemingen:

  • RPS Advies- en Ingenieursbureau
  • Geobest
  • Instituut Gebouwde Omgeving

Cofinanciering

KIEM

Resultaat/producten

De beoogde oplossing in de vorm van een digitale omgeving is bedoeld voor zowel advies- en ingenieursbureaus, als voor gemeentes, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze digitale omgeving moet de bestaande kennis en ervaring eenvoudig kunnen presenteren en eenvoudige analyses kunnen uitvoeren (bijv. voorspellingen van te verwachten bodemdaling op basis van beschikbare data).