Return on Creativity

Creative Industry

Een opvallende reclamecampagne: mooi, maar wat levert het op? Of een doortimmerd communicatieplan: heeft dat ook het gewenste effect? Het onderzoeksproject Return on creativity van het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie verschafte reclame- en communicatiebureaus uit het mkb handvatten om de effectiviteit van hun werk meten.

Van reclame- en communicatiebureaus wordt steeds meer verwacht dat ze accountable werken. De effectiviteit van campagnes moet aantoonbaar zijn. Dat willen de opdrachtgevers, en de bureaus willen dit zelf ook maar het ontbreekt vooral de kleine bureaus aan tijd en geld om vorm te geven aan accountability. Daar hebben ze handvatten voor nodig. Daarom deed het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie hier onderzoek naar, in samenwerking met de Faculteit Communicatie & Journalistiek van Hogeschool Utrecht en acht bureaus uit de Creative Connection. Dit tweejarig onderzoeksprogramma werd in november 2013 afgesloten met een symposium waarbij het boek werd uitgereikt.

Accountability

Het onderzoek leverde een instrument op om de effectiviteit van communicatie te meten. Ook kregen de bureaus hulp bij het opzetten en uitrollen van communicatiecampagnes. Het resultaat is een accountability-aanpak voor de creatieve industrie, onder de naam De Utrechtse School: DUS!

DUS!

Het DUS!-model is een handleiding voor een systematische werkwijze, waarmee communicatiecampagnes gestructureerd kunnen worden opgezet en de effectiviteit van communicatie geborgd wordt. DUS! stelt een bredere kijk op accountability voor en bestaat uit vier fases:

  1. strategische inzet (formuleren van doelstellingen en ontwikkeling campagnestrategie)
  2. tactische opzet (vertalen van de strategie naar juiste aanpak)
  3. operationeel (implementatie van de marketing- en communicatieactiviteiten
  4. uitkomst: effecten bepalen en evalueren van de behaalde resultaten 

Vervolg

Dit project kreeg in december 2013 een vervolg gekregen in het project DUS!Board

Meer Informatie

 

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat