Research Integrity in the Dutch Universities of Applied Sciences

Looptijd: juni 2017 – juni 2019

In dit project - dat we uitvoeren met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Fontys Hogescholen -  onderzoeken we het beleid en de activiteiten van hogescholen in Nederland ter bevordering van integriteit in onderzoek van lectoraten. Daarbij kijken we naar:

  • Privacybeleid bij onderzoek
  • Plagiaat
  • Datamanagement
  • Onafhankelijkheid
  • Voorkomen van fraude

Dit is van belang want er komt een nieuwe gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek aan die in september 2018 ingaat. Hogescholen zullen dan hun beleid moeten aanscherpen en dan is het handig om te weten welk beleid er al is en wat daarin de good-practices zijn.

Meer informatie

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat