RAAK-PRO DiAgRaMs: Twee dierproefvrije darmmodellen voor het testen van voedingsconcepten

Looptijd: 2013-2018
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Shirley Kartaram, Mieke Smits, Marc Teunis
Bijbehorend promotieonderzoek: Promotievoucher van NWO voor Shirley Kartaram
Betrokken opleidingen: Life Sciences, Microbiologie
URL website project: Innovativetesting.nl

Doel en doelgroep

Het doel van het project was om de zogenaamde fietsergometer-test geschikt te maken voor praktijkonderzoek naar gezondheidseffecten van voeding, met name mbt darmgesteldheid en afweersysteem. De achterliggende gedachte is dat de gezondheidstatus onderzocht kan worden met methoden waarin het lichaam ‘gestrest’ wordt, bijvoorbeeld door bewegingsinspanning. Een belangrijk subdoel was om te onderzoeken welke mate van inspanning voldoende is om een fysiologisch effect te veroorzaken. Daarmee zou de fietsergometer-test ook geschikt zijn voor minder fitte personen.

De doelgroep omvat voedingsbedrijven, maar ook academische onderzoeksgroepen, die interesse hebben in voedingsgerelateerde effecten op darm en afweersysteem en bedrijven die interesse hebben in ontwikkelen van nieuwe methodes (zoals biomarkertesten).

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het belangrijkste resultaat van het RAAK-PRO DiAgRaMs project is een nieuw standaard protocol met passende biomarkers voor de fietsergometer-test. Met het nieuwe protocol kan ook de gezondheid van minder fitte mensen (zoals mensen met een overgewicht) worden bestudeerd. In dit nieuwe protocol is een relatief lichte inspanning voldoende om verschillen te kunnen meten van belangrijke biomarkers voor de gesteldheid van de darm en het afweersysteem. Een ongezonde situatie zoals het onthouden van vochtinname tijdens de inspanning veroorzaakt een afwijkende reactie van de biormarkers, hetgeen aangeeft dat de test inderdaad gebruikt zou kunnen worden om individuele gezondheid vast te stellen.

Relevantie voor het onderwijs

Bij alle partners (WUR, Hanze en HU) hebben bachelor (HBO) en master (WUR) studenten geholpen bij de uitvoering van het project.
Het project heeft tevens bijgedragen aan het ontwikkelen van onderwijsmodules gericht op verwerking van grote data sets. 
Een docent-onderzoeker (Shirley Kartaram) verwerkt de resultaten van dit project in een academisch proefschrift.

Consortium/projectpartners

Het consortium bestaat naast Hogeschool Utrecht uit:

 • Avans hogeschool
 • Hanze hogeschool
 • TNO
 • Universiteit Utrecht-IRAS
 • Wageningen Universiteit en Research (WUR)
 • UMCU

Deelnemende bedrijven zijn:

 • Nutricia Research
 • Friesland Campina
 • Winclove
 • Merck Millipore
 • Hycult
 • Stichting Huisartsen lab (SHL)

Cofinanciering

Alle partners leveren cofinanciering in vorm van het in kind uitvoeren van metingen.

Resultaat/producten

Producten zijn:

 • Standaard procedures om gezondheidseffecten te meten aan hand van een fietsergometer-test.
 • Ervaring met het uitvoeren van complexe inspanningstesten binnen muren van de HU.
 • Grote data sets en kennis om die te analyseren.
 • Kennis over relevantie van biomarkers voor het vaststellen van verandereing in gesteldheid van darm en afweersysteem.
 • Wetenschappelijke artikelen en een academisch proefschrift.

Implementatie

 • Standaard procedures worden gedeeld met projectpartners.
 • Kennis mbt dataverwerking worden gedeeld en verwerkt in HBO-cursussen.

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat