RAAK Ervaringsdeskundigheid en professionals

RAAK! Ervaringsdeskundigheid is tweejarig handelingsonderzoek waarbinnen met kunstzinnige vormen van expressie wordt gewerkt. Het betreft een samenwerkingsproject met Hogeschool Windesheim, VUMmc en vijf zorgorganisaties. Steeds meer zorginstellingen nemen ervaringsdeskundigen in dienst: ex-cliënten die hebben geleerd om hun ervaringen te gebruiken bij het ondersteunen van cliënten. Meer dan 40% van de professionals in zorginstellingen heeft zelf ook ervaringskennis. Dat wil zeggen dat ook zij vergelijkbare dingen hebben meegemaakt als waar hun cliënten mee worstelen. Ook professionals kunnen leren om deze ervaringskennis professioneel te gebruiken in de begeleiding van hun cliënten. We noemen hen ‘ervaringsdeskundige zorgprofessionals’

Er zijn mensen die zich afvragen of dat wel kan: Zijn ‘Ervaringsdeskundige’ en ‘Zorgprofessional’ niet twee aparte rollen? Kun je die twee wel combineren? Moet je niet kiezen welke ‘pet’ je op zet…? Zo’n 20 ervaringsdeskundige zorgprofessionals van 5 verschillende organisaties pionieren met deze nieuwe rol. Het betreft professional vanuit de organisaties GGnet, Dimence, RIBW-go, MEE IJsseloevers en Trajectum.

De rol van de ervaringsdeskundige professional is niet zo uitgekristalliseerd, er is een zogenaamd pettenprobleem en de betrokken organisaties zijn hiermee aan het worstelen. Op welke manier kan ervaringsdeskundigheid het beste gepositioneerd worden in de organisatie? Wat is hierover de opvatting van de stakeholders en in hoeverre verschuift dit gedurende de conferentie op grond van welke argumenten?

Projectresultaat deelonderzoek met HU-studentonderzoekers
Uitgewerkte resultaten van de peilingen, de flitsinterviews en een enquête onder een grote groep betrokkenen van de vijf organisaties gepresenteerd in een rapportage.

Projecttermijn (gehele periode)
Februari 2017 – maart 2019

Betrokken medewerkers
Alie Weerman (Windesheim); Demi van ’t Hoog, Fay van der Kamp; Jean Pierre Wilken (HU); Kike de Jong (Windesheim); Manon Jansen, Pascalle Kabel; Rikkie Overbeek (Windesheim); Simona Karbouniaris (HU).

 

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat