R5-COP: onderzoek naar intelligente robotsystemen

Slimme technische systemen die zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en met elkaar communiceren via het ‘internet of things’: dat is waar de hightech industrie in Europa om springt. Op dit moment zijn veel technische systemen nog niet flexibel en betrouwbaar genoeg en daar focust het Europese project R5-COP zich op: het betrouwbaarder maken van robotsystemen voor de hightech productie industrie.
Hogeschool Utrecht is sinds juni 2014 onderzoekspartner geworden in dit project.

Robotsystemen worden slimmer gemaakt door ze te ontwerpen als zogenaamde ‘cyber physical’-systemen. Dit zijn intelligente autonome robotsystemen die zowel een virtuele gesimuleerde component, als ‘echte’ fysieke entiteiten besturen. Het systeem gebruikt zijn virtuele model om beter te kunnen interpreteren wat zijn sensoren, zoals camera’s, in de ‘echte wereld’ waarnemen. Hierdoor heeft het systeem een beter begrip heeft van wat er gebeurt en kan het zich hierdoor beter aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Industry 4.0
Doordat verschillende van zulke systemen samenwerken in ‘the internet of things’ ontstaat een dynamische organisatie, waardoor bijvoorbeeld fabrieken ontwikkeld kunnen worden die geheel geautomatiseerd een grote variatie aan producten kunnen produceren. Dit creëert een flexibelere inzet van machines en uiteindelijk duurzamere productie van producten die ooit met de hand geproduceerd moesten worden. De ontwikkeling van deze systemen en hun toepassing in de hightech productie industrie wordt ook wel ‘Industry 4.0’ genoemd.

Overlap met HU-onderzoek
R5-COP heeft veel overlap met het onderzoek bij het HU-Lectoraat Microsysteemtechnologie van Erik Puik en daarnaast zal het project een boost geven aan het promotieonderzoek van onderzoeker Daniël Telgen over ‘An Agile Control Architecture based on Software Agents’. In dit onderzoek worden goedkope herconfigureerbare productiemachines ontwikkeld die breed inzetbaar zijn en kostenefficiënt een grote variatie aan producten kunnen produceren. Een veelvoud van moderne technologieën wordt gecombineerd in dit promotieonderzoek: van Computer Vision tot Agent Technologie en ROS (Robot Operating System). Het aandeel van de HU in het project R5-COP zal vooral op het gebied van intelligente besturing zijn. Kennis en ervaring van bovengenoemde onderzoekers over intelligente en herconfigureerbare machines worden op deze manier in Europees verband gedeeld.

Studenten en beroepspraktijk betrokken
Studenten Technische Informatica spelen in het kader van excellentie een rol in het onderzoek bij de HU voor R5-COP. Omdat er ook vele bedrijven betrokken zijn bij dit onderzoek, waaronder HU-onderwijspartner Alten, versterkt R5-COP ten slotte ook de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Het project duurt drie jaar en heeft een totaalbudget van 13,1 miljoen euro.

Meer informatie over het project op de website van het project of via Daniel.Telgen@hu.nl

Microsysteemtechnologie

Microsysteemtechnologie

Over het lectoraat

Lector