Publieksonderzoek: living labs. Cultuuronderzoek naar publieksbeleving, -waardering en profilering van cultuur en erfgoed

Looptijd: maart - september 2019
Betrokken lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Co-design
Betrokken lectoren: Nico de Vos en Remko van der Lugt
Betrokken onderzoekers: Frits de Dreu, Erwin Elling, Lenneke Kok, Toinette Loeffen, Maaike van Ooijen en Ivo de Wilde
Betrokken opleiding: bachelor Social Work

De provincie Utrecht geeft een vervolg aan een eerder door het lectoraat PSO uitgevoerde onderzoeksopdracht over publiekswaardering in de periode augustus 2017 tot en met maart 2018. Zij wil een goed inzicht krijgen in de rol, beleving en waardering van het publiek dat cultuur en erfgoed bezoekt.  De provincie Utrecht wil daarmee bijdragen aan het versterken van de culturele en erfgoed instellingen, voorzieningen en locaties in de provincie Utrecht. De bedoeling is dat organisaties hun culturele waarde beter aan het publiek duidelijk kunnen maken en daardoor de cultuurparticipatie van mensen stimuleren.

In dit deel van het onderzoek wordt geëxperimenteerd met vier living labs, op verschillende plekken in de provincie. De deelnemende organisaties zijn De Cultuurfabriek in Veenendaal, Het verhaal van Woerden, Stichting de Oude Hollandse Waterlinie en de Metaalkathedraal in Leidsche Rijn.

Doel

Het doel van dit onderzoek is meervoudig. Onderzocht wordt of de werkwijze van de living labs een meerwaarde oplevert voor de organisaties en of het een goede manier is voor de provincie om informatie over publiekswaardering te verzamelen en te delen met andere partijen. Ook wil de provincie weten of het model voor publiekswaardering, dat in het eerste deel van het onderzoek is voorgesteld ondersteunend is bij het profileren van cultuur en erfgoed.

Verwachte resultaten

Living labs. In de living labs voor de provincie Utrecht werken medewerkers, publiek en andere actoren op locatie aan het verbeteren van een lopend project, of werken nieuwe plannen uit. Tegelijkertijd worden de living labs benut om praktijkgericht onderzoek te doen.

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de lectoraten PSO en Co-Design van de Hogeschool Utrecht. Daniëlle Arets , lector Journalistiek en Innovatie van de Fontys Hogeschool is, als extern adviseur, ook lid van de begeleidingscommissie.

David van den Hill, Anne Osterhaus en Daan Warnas, studenten van de opleiding Social Work/CMV doen parallel aan het onderzoek hun afstudeerproject. Zij brengen verhalen van publiek en vrijwilligers in beeld rondom de living labs.

Meer weten of samenwerken?

Telefoonnummer: 06 18 96 76 66
email: frits.dedreu@hu.nl