Psycho-educatie bij de aanpak van (problematische) schulden

Looptijd: september 2018 - november 2019
Betrokken lector: Nadja Jungmann
Betrokken onderzoekers: Susanne Tonnon

Mensen met (problematische) schulden moeten veel acties uitvoeren om hun schulden op te lossen, zoals het aanleveren van stukken, en ervaren vaak veel stress. Psycho-educatie heeft het doel om mensen met (problematische) schulden beter in staat te stellen om ook onder stressvolle omstandigheden te werken aan een oplossing van hun schulden.

Bij ‘Psycho-educatie’ krijgen mensen met (problematische) schulden allereerst uitleg over wat stress doet met gedrag. Vervolgens leren ze om te anticiperen op belemmeringen bij acties die ze moeten uitvoeren om hun schulden op te lossen. Samen met hun coach ontwikkelen ze strategieën ontwikkelen die het makkelijker maken om doelgericht te kunnen handelen.

Consortium/partners

Deze interventie component wordt geëvalueerd samen met de Hogeschool Windesheim. In de evaluatie van de interventie Psycho-educatie zullen klanten en professionals worden geïnterviewd over de toegevoegde waarde van psycho-educatie voor hun cliënten. Door middel van een gespreksopname leren wij van de professionals hoe de interventie in de praktijk kan worden gebracht. Ook worden professionals bevraagd over de randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de interventie. De aanpak wordt uitgewerkt en ingediend bij het de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Financiering

De ontwikkeling en evaluatie worden gefinancierd door Schouders Eronder.

Schulden en Incasso

Schulden en Incasso

Over het lectoraat