Professionals en Inclusie

Dit project is afgerond.

De aanstaande veranderingen in de langdurende zorg, de transitie daarvan per 1 januari 2015 en de aanstaande ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking vragen een andere manier van werken door professionals in zorg en ondersteuning. Om die reden startten het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht (HU) een samenwerkingsverband met zeven zorginstellingen, stichting Perspectief, Vilans, de LFB in het onderzoeksproject Professionals en Inclusie.

De nieuwe manier van werken die wordt gevraagd van sociale professionals wordt ‘Inclusief werken’ genoemd, oftewel: denken en doen vanuit en gericht op sociale inclusie. Het is alleen de vraag hoe de professional dit moet doen, wat daarvoor nodig is en op welke manier dit nieuwe werken kan worden bevorderd.

Bij het project Professionals en Inclusie zijn bij zeven zorginstellingen zogeheten proeftuinen opgezet, waar is gestart met ‘Inclusief werken’. Voor de meeste werknemers vergt dit een veranderingsproces. Vilans, stichting Perspectief en de LFB ondersteunen bij dat proces via coaching.

Student- en docent-onderzoekers van de HU volgen dit proces en nemen de inclusieve praktijken onder de loep. Het doel is om werkzame factoren vast te stellen, die kunnen worden omgezet in handvatten waarmee de zorginstellingen aan de slag kunnen en die verder kunnen uitrollen.