Professionaliseringstraject Ethisch Actorschap

Looptijd: 2016-2017

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Medewerkers van drie organisaties volgen gedurende een jaar een ethisch professionaliseringstraject. Begeleidend onderzoek brengt de ‘impact’ daarvan in kaart: de weerslag op het handelen van de deelnemers en hun beroepspraktijk. Enerzijds draagt dit bij aan de verankering van ethisch actorschap in organisaties, anderzijds levert het inzichten op over de waarde van dit type professionaliseringstrajecten en de mogelijkheid om de ethische impact hiervan in kaart te brengen.

Relevantie voor het onderwijs

Het project geeft inzicht in de mogelijkheid van scholing in ethisch actorschap. Juist ook voor de vormgeving van ethiekonderwijs in beroepsopleidingen is dit relevante kennis.

Consortium/projectpartners

Sherpa, Amersfoort
Amerpoort, Amersfoort
Buurtteams Sociaal, Utrecht

Resultaat/producten

Opgedane inzichten worden onder andere gepubliceerd in de reeks ‘Ethiekwerk’ van het lectoraat.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat