Professionaliseren van hbo-docenten

Lisette Munneke gaat vervolgonderzoek doen naar het professionaliseren van hbo-docenten. De vraag die daarbij centraal staat is in hoeverre de ontwerpcriteria voor professionalisering die uit het literatuuronderzoek zijn gekomen goed zijn vormgegeven in onze cursussen en of ze de uitwerking hebben zoals verwacht.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat