Procesbeschrijvingen voor de GGD Amsterdam

Dit is een afgerond project.

Het lectoraat gaat de primaire processen bij de 9 uitvoerende clusters van de GGD Amsterdam in kaart brengen. Aanleiding hiervoor is het plan van de gemeente Amsterdam om alle 35 gemeentelijke diensten (waaronder de GGD) te concentreren in een aantal secties. Dit kan o.a. voordelen opleveren bij de afdelingen Informatisering & Automatisering.

De negen clusters bij de GGD beslaan gebieden als Jeugdgezondheidszorg, Infectieziekten en Epidemiologie. Het lectoraat wil van elk cluster een foto maken, waarop de belangrijkste processen staan afgebeeld. De aandacht gaat uit naar informatiestromen en de automatiseringssystemen die bij de clusters in gebruik zijn.

Werkgroep

Bij elk cluster wordt een werkgroep opgericht, waarmee de belangrijkste processen in kaart worden gebracht. Dit gebeurt met behulp van de zogeheten ‘Brown Paper-methode’. Deze methode helpt medewerkers zelf in kaart brengen waar de knelpunten in de uitvoering zitten en structureert de oplossingen die ze vervolgens ook zelf aandragen. Met deze methode kan snel, duurzaam en op een prettige manier worden gewerkt aan verbetering van het werkproces.

Brown Paper

De processen op de brown paper worden uitgewerkt tot heldere beschrijvingen. Die worden voorgelegd aan de werkgroepen en uiteindelijk vastgelegd in een eindrapportage. We voeren dit project uit in samenwerking met adviesbureau Innoforte. Het project loopt door tot voorjaar 2010.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat