Probation works

Ontwikkel een internationale website met state of the art kennis over reclassering, die zowel praktisch-relevant als methodologisch verantwoord is. Dat is de opdracht die Anneke Menger en Jo Hermanns (Lectoraat Werken in een Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht) kregen van de Confederation of European Probation, de Europese reclasseringsorganisatie.

Probation

Anneke Menger en Jo Hermanns ontwikkelden met ‘Probation Works’ een website die gedegen wetenschappelijke inzichten bevat en tegelijkertijd praktisch  is voor professionals, zodat deze ervan kunnen profiteren in hun dagelijks werk. Probation Works, wat letterlijk ‘reclassering werkt’ betekent, is daarmee een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijke inzichten beschikbaar gesteld kunnen worden aan een breed publiek.

Voor het project is een internationale redactieraad opgezet. Naast René Butter (verbonden aan de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht) bestond de raad uit professor Fergus McNeill van de universiteit van Glasgow en dr. Ioan Durnescu van de Universiteit van Boekarest.

Kort maar verantwoord

“Het combineren van de uitgangspunten praktisch-relevant en methodologisch verantwoord was een lastig proces”, aldus René Butter. Onder zijn leiding heeft de redactieraad tien vragen opgesteld, zoals Hoe en waarom stoppen mensen met het plegen van misdrijven?, Hoe ervaren mensen die onder reclasseringstoezicht staan dit toezicht?, Wat zijn de kosten en baten van reclassering?  Deze vragen werden  vervolgens voorgelegd aan tien reclasseringsexperts uit de praktijk en de wetenschap, afkomstig van universiteiten en reclasseringsinstellingen  in Groot- Brittannië, België, Roemenië en de Verenigde Staten. De experts moesten in ongeveer driehonderd woorden een verantwoord antwoord geven. René Butter: “Wanneer je over zoveel kennis beschikt als de ingeschakelde experts, is het geven van een bondig antwoord op een complexe vraag niet gemakkelijk. Toch zijn ze daar goed in geslaagd”.

De vraagbaak is binnenkort toegankelijk via www.cep-probation.org. De experts hebben ook uitgebreide antwoorden op de vragen geformuleerd. Op basis van deze antwoorden gaat de redactieraad een internationaal Probation Works-boek samenstellen.