Privacy in gevaar: De legitimatie van privacyinperkende veiligheidsmaatregelen van de overheid

Looptijd: september 2012 - augustus 2020
Betrokken lector: Quirine Eijkman
Betrokken onderzoekers: Gerdo Kuiper

De overheid neemt steeds meer maatregelen in het kader van de veiligheid die tot gevolg hebben dat de privacy van burgers wordt ingeperkt. In hoeverre is de staat gelegitimeerd om dergelijke privacyinperkende maatregelen te nemen?

Het model van Powell ten aanzien van de verschillende factoren van veiligheid is aangepast aan de context van het onderzoek. Daarnaast wordt de theorie van Dworkin ‘Rights as trumps’ gebruikt om tot een juiste afweging te komen.

Doel

Het doel is om tot een afwegingsmodel te komen waarbij enerzijds wordt gekeken naar de waarde van privacy ten aanzien van de inperking en anderzijds wordt gekeken naar de verschillende factoren van veiligheid (Powell).

Aanpak

De verschillende dimensies en waarde van privacy worden bekeken vanuit de geschiedenis van privacy in een Nederlandse en Amerikaanse context.

Aan de hand van een historische- en een analytische beschouwing van het concept veiligheid wordt het model van Powell ten aanzien van de factoren veiligheid aangepast aan de context van dit onderzoek.

Resultaten

  • Lees hier het artikel: The Value of Privacy and Surveillance Drones in the Public Domain: Scrutinizing the Dutch Flexible Deployment of Mobile Cameras Act in het Journal of Politics and Law Archives Vol. 10, No. 5 (2017) door Gerdo Kuiper en Quirine Eijkman. 

Project Privacy in gevaar

Toegang tot het Recht

Twee mensen zitten samen aan tafel te praten

Over het lectoraat