Preventing decline through perioperative care in frail older cardiac surgery patients (promotieonderzoek)

Dit promotieonderzoek is 1 september 2007 gestart.
Het onderzoek valt binnen de onderzoekslijn preventie van functieverlies van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

 • samenwerking binnen de learning communities met praktijk-, onderwijs- en expertinstellingen, ten behoeve van betere zorg aan kwetsbare oudere hartoperatiepatiënten
 • verbeteren van het onderwijsaanbod gericht op de zorg voor deze patiënten

Theoretisch kader

Voor het ontwikkelen van een multicomponent complexe interventie zijn de richtlijnen voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van the new Medical Research Council gevolgd. Op basis van:

 • een systematische review naar werkbare preventieve interventies;
 • een etiologische studie naar verbanden tussen pre-opnamepatiëntenkenmerken en het optreden van postoperatieve complicaties;
 • een prognostische studie waarin vier predictiemodellen zijn ontwikkeld voor het voorspellen van het risico op het optreden van postoperatieve complicaties;
 • interviews onder patiënten naar behoeften tijdens en voor de ziekenhuisopname en een survey onder 450 verpleegkundigen naar hun opvattingen over postoperatieve complicaties;

zijn pre-opnameinterventies ontwikkeld ter voorkoming van het optreden van delier, depressie, decubitus en infectie in de fase na de openhartoperatie bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Bovendien is de interventie beoordeeld door experts op de gebieden van delier, depressie, decubitus, infectie en anesthesiologie. Ook is de interventie beoordeeld door praktijkexperts (artsen en verpleegkundigen) in drie ziekenhuizen die aan dit onderzoek deelnemen. Deze complexe interventie is in een multicentre studie onderzocht op haalbaarheid voor verpleegkundigen, artsen en ziekenhuismanagement.

Vraagstelling

Op welke wijze kan vooraf aan de ziekenhuisopname bij oudere hartoperatiepatiënten het risico van de vier meest voorkomende postoperatieve complicaties (delier, depressie, decubitus en infectie ) worden verlaagd?

Doelstelling

Equipeer verpleegkundigen met een evidence-based interventie om bij oudere hartoperatiepatiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname het risico te verkleinen van postoperatieve complicaties als delier, depressie, decubitus en infectie.

Implementatie

 • Er wordt een learning community (LC) ingericht die functioneert als kenniscirculatiestructuur om een passende, goed onderbouwde en bruikbare interventie op te leveren.
 • Vernieuwend is dat het PREDOS-project de periode waarin de patiënt op opname wacht gebruikt om hem/haar voor te bereiden op de ziekenhuisopname en de operatie. Tot op heden wordt deze periode niet benut.

Samenwerking

Samenwerking binnen:

Promotoren

 • 1e promotor: Prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht en lector Hogeschool Utrecht Lectoraat Chronisch zieken
 • 2e promotor: Prof. dr. Cor Kalkman MD, hoogleraar anesthesiologie Universiteit Utrecht en hoofd divisie perioperatieve zorg en spoedeisende hulp
 • 3e promotor: Prof. dr. Carl Moons, hoogleraar klinische epidemiologie Universiteit Utrecht en hoofd methodologie en biostatistiek aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde
 • Copromotor: Dr. Linda Peelen, senior onderzoeker aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde