Preventie in Logopedie (Pril)

Dit onderzoek is afgerond en liep van april tot oktober 2012.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Preventieve logopedie is versnipperd geraakt door de bezuinigingen op de gezondheidszorg, waardoor er geen eenduidigheid meer is in de aangeboden producten. Het is onduidelijk waarom sommige gemeentes bezuinigen op preventieve logopedie en andere niet. Deze ontwikkeling is zorgwekkend, aangezien vroege signalering en diagnostiek van taal-/spraakstoornissen juist moeten leiden tot een verkorting van de behandelduur en daarmee samenhangende beperking van de zorgkosten. Dit project doet voorstellen voor het bundelen van de preventieve zorg in de vroegsignalering van kinderen met een risico op spraak- en taalproblemen op de leeftijd van 2 jaar, het uitbreiden van de inzet van de logopedist als coach/deskundigheidsbevorderaar voor andere professionals en voor het optimaliseren van de transparantie van de preventief logopedische zorg.

Deze kennis zal dienen ter onderbouwing van de discussie met het gemeentelijke en landelijke politieke veld van zorg en onderwijs over de betekenis van preventieve logopedie in het kader van het voorkómen van logopedische zorg.

Relevantie voor het onderwijs: kennis uit de literatuurstudie van het project zijn opgenomen in het onderwijs. Door het transparant maken van de taken van de preventieve logopedist blijft deze invulling van het beroep voor de toekomst behouden.

Doel en doelgroep

Doel: Inventarisatie van huidige producten voor preventieve logopedie en wensen en kansen voor de toekomst.
Doelgroep: Logopedisten en managers/beleidsmedewerkers werkzaam bij GGD’s

Resultaat/producten

  • Rapport voor beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), ter ondersteuning van beleid: Beers, M., Niel, E., van, Gerrits, E. (2012) Pril: preventie in logopedie; onderzoek naar producten, kansen en mogelijkheden voor de preventieve logopedie in Nederland; in opdracht van de NVLF; Lectoraat Logopedie; Faculteit gezondheidszorg; Hogeschool Utrecht.
  • Lezing: Beers, M., Niel, E. van, Gerrits, E., Preventie in Logopedie – Pril, Congres Klare Taal, Bussum: 28-11- 2012

Implementatie

  • De opgedane kennis is teruggekoppeld aan de opdrachtgever en zal dienen ter onderbouwing van beleid ten aanzien van de toekomst van de preventieve logopedie.
  • De opgedane kennis is geïmplementeerd in het onderwijs over preventieve logopedie op de Opleiding Logopedie van de HU.

Projectpartners

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Cofinanciering

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat