Prevalidatie van een twee-staps methode om huid-sensibiliserende eigenschappen van stoffen te testen (Pre-validation of a two-tiered approach to determine the skin sensitizing capacity and potency of chemicals)

Looptijd: 2010-2012
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Mieke Smits, Johanna Louter, Marc Teunis
Betrokken opleidingen: Life Sciences, BMR
Website project: Innovativetesting.nl

Doel en doelgroep

Allergische reacties in de huid na blootstelling aan chemicaliën, bijvoorbeeld ingrediënten van cosmetica, is een veel voorkomend probleem en kan optreden tijdens beroepsuitoefening. Om dit risico in te perken worden stoffen getest op allergische eigenschappen,. De huidige testmethode is een dierstudie waarbij dieren worden blootgesteld aan potentieel allergene stoffen, waarna er wordt gekeken naar de immunologische reacties in de dieren. Het testen van allergeniciteit van cosmetica met behulp van een dierproef, ten behoeve van de cosmeticaindustrie, is vanaf maart 2009 verboden. Om de huidige diertest te vervangen, is er binnen het EU project Sens-it-iv onderzoek gedaan om te komen tot een alternatieve teststrategie. Twee afzonderlijke in vitro testen zijn binnen Sens-it-iv geïdentificeerd als meest veelbelovend als alternatief voor de dierstudie.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Het belangrijkste resultaat van dit project is een voorlopig predictiemodel en gestandaardiseerde testbeschrijving voor het vaststellen van huid-sensibilierende eigenschappen zonder het doen van een diertest. De methode is voor formele validatie aangeboden aan ECVAM (European Centre for the Validation of Alternatiev Methods). 

Relevantie voor het onderwijs

Het project heeft bijgedragen aan diverse practica en theorie modelules van de Bacheloropleiding Life Sciences.

Post-educatieve trainingscursussen zijn verzorgd.

Consortium/projectpartners

 • University of Applied Sciences, Utrecht, The Netherlands (HU)
 • Università degli Studi di Milano, Milan, Italy
 • National Food Institute, Technical University of Denmark, Denmark
 • BASF SE, Ludwigshafen, Germany
 • National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, The Netherlands (RIVM)
 • TNO, Zeist, The Netherlands
 • VU University Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands (VUMC)
 • Novozymes A/S, Bagsvaerd, Denmark
 • Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands (IRAS)
 • Adriaens Consulting B.V.

Cofinanciering

 • Novozymes A/S, Bagsvaerd, Denmark
 • Framework Programme 6, Sens-it-iv

Resultaat/producten

Producten zijn:

 • Standaard procedures (assays) om allergene effecten van stoffen te analyseren
 • Kennis over statische voorspellingsmodellen
 • Wetenschappelijke artikelen en een academisch proefschrift.
 • College materiaal voor diverse vakken in de Bacheloropleiding
 • Practicum materialen

Implementatie

Standaard procedures worden gedeeld met projectpartners. Prevalidatie/Validatie traject ingezet met ECVAM.