Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ)

Looptijd: september 2011 – september 2013
Supervisie: prof. dr. Helianthe Kort, lector Technologie voor Zorginnovaties
Projectleiding: drs. Sonja Barends
Disseminatie: drs. Maaike Smole
Projectassistent: Saïda de Vries

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

  • De zorgvraag groeit met gemiddeld 2% per jaar en de groei van het aantal zorgprofessionals ligt daar ver onder. Daarnaast is bekend dat het volume aan mantelzorgers in de toekomst met de helft zal afnemen. Oude (kwetsbare) cliënten zullen andere ondersteuningsstrategieën en hulp moeten organiseren.
  • De overheid zet in op het gebruik van e-Health-technologie. Cliëntenorganisaties en zorgorganisaties lopen met de vraag hoe zij hun leden dan wel hun professionals kunnen voorbereiden op een passend gebruik daarvan. Zowel (oudere) cliënten als zorgprofessionals zijn niet voldoende bekwaam in het omgaan met e-Health. Het is een technologie waarmee zij niet in aanraking zijn geweest gedurende hun jeugd. De generatie van nu heeft leren omgaan met elektromechanische technologie. Het PETZ-project zal er op gericht zijn om instrumenten te ontwikkelen om de ‘engineering illiteracy’ bij ouderen en bij zorgprofessionals op het gebied van e-Health te verminderen.
  • Er zullen competenties verkregen worden die verder gebruikt kunnen worden voor onderwijsdoeleinden.

Doel en doelgroep

  • Inzicht verkrijgen in de predictors voor het gebruik van e-Health-technologie door ouderen en zorgprofessionals.
  • Het project is zowel op zorgprofessionals als op ouderen gericht, omdat zorgprofessionals onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben om hun cliënten te informeren over en te begeleiden bij het gebruik van e-Health. Daarnaast hebben ouderen zelf eveneens onvoldoende kennis over mogelijkheden en onmogelijkheden van e-Health in hun dagelijks leven.

Resultaat/producten

Een cursus voor ouderen om hen meer vaardig en bekwaam te maken in het gebruik van e-Health-technologie.

Implementatie

Cursus en informatie aanbieden aan zowel professionals als ouderen.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit de volgende partijen:


Cofinanciering

Registratienummer SIA RAAK: registratienummer 2010-2-004 INT

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat