Polikliniek van de toekomst

In dit project hielpen we ontwerpbureau Well Design een visie te ontwikkelen voor een polikliniek waarin het pad van de patiënt centraal staat. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe behandelkamer in de polikliniek, verder ontwikkeld door Well Design. Deze behandelkamer is ook daadwerkelijk geïmplementeerd bij het UMC Utrecht.  Deze behandelkamer wordt als zeer plezierig ervaren door patiënten en staf. Het betrekken van met name de zorgverleners heeft veel goodwill gecreëerd, waardoor het nieuwe behandelconcept snel werd begrepen en omarmd.