Pijn Revalidatie voor Patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden (PREPGO-studie) (promotieonderzoek)

Dit promotieonderzoek loopt van oktober 2012 tot oktober 2016.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Chronische pijn is een groot, complex en duur probleem. Eén op de vijf volwassen Nederlanders (2,25 miljoen mensen) worstelt met chronische pijn. Een deel van deze patiënten komt uiteindelijk terecht bij chronische pijnrevalidatieprogramma’s, waarbij het leren omgaan met de chronische pijn voorop staat. Aanleiding voor dit onderzoek is het probleem dat bij een deel van de patiënten de behandeling niet lijkt aan te slaan. Deze patiënten lijken de voorlichting en pijneducatie niet te begrijpen door taalbarrières, beperkt basis- en begripsniveau en wellicht een ander beeld van chronische pijn en behandelopties. Hierdoor is de uitval uit het programma verhoogd. De praktijkvragen die beantwoord moet worden zijn:

  • Is er een manier waarop voorspeld kan worden bij welke patiënten chronische pijnrevalidatie niet gaat aansluiten?
  • Hoe kan hierop worden ingespeeld?

Theoretisch kader

Er bestaat vrijwel geen literatuur over gezondheidsvaardigheden en chronische pijn en er is nog maar beperkt onderzoek gedaan naar ziektepercepties en verwachtingen van de therapie (‘beliefs’) in de chronische pijnrevalidatie. Het ‘extended common sense model of self regulation’ van Leventhal (Leventhal e.a.1984, Horne e.a. 2002) biedt een uitgangspunt om te onderzoeken hoe ‘beliefs’ (ziektepercepties en verwachtingen van de therapie) van patiënten de therapietrouw en uitval beïnvloeden. Uit onderzoek is gebleken dat een lager opleidingsniveau van patiënten geassocieerd is met meer disfunctionele copingstrategieën en ideeën over pijn. Daarnaast zijn beperkte gezondheidsvaardigheden een belangrijke voorspeller voor gebrek aan therapietrouw en uitval.

Vraagstelling

  • Wat zijn de sociodemografische en klinische kenmerken van patiënten die de chronische pijnrevalidatiebehandeling vroegtijdig afbreken?
  • Leidt het aanpassen van de vorm en inhoud van de voorlichting en pijneducatie voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tot minder patiënten die de behandeling vroegtijdig afbreken?

Doelstelling

Doelstelling van dit onderzoek is de reden van uitval van chronische pijnpatiënten in kaart te brengen binnen een chronische pijnrevalidatieprogramma.

Implementatie

Het onderzoek is gesubsidieerd door Raak Publiek. Het zorginnovatietraject loopt van oktober 2012 tot oktober 2014. Het promotieonderzoek loopt van oktober 2012 tot oktober 2016.

Resultaten die onder andere worden opgeleverd zijn:

  • screeningstool voor de intake chronische pijnrevalidatie
  • aangepaste voorlichtingsmodule pijneducatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • aangepaste vragenlijsten voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • gezondheidsvaardighedentraining voor zorgverleners in de chronische pijnrevalidatie
  • publicaties in wetenschappelijke tijdschriften
  • implementatie van de opgedane kennis in het bachelor- en masteronderwijs

Samenwerking

Promotor

Prof. Dr. Walter Deville, Universiteit Amsterdam

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat