Peer Supportgroep Social Work

Binnen onze nieuwe opleiding Social Work vormt ‘ervaringskennis’ een speerpunt. Diverse ervaringsdeskundigen hebben binnen de Werkplaats Participatie hun verhaal gedeeld met de bedoeling studenten te faciliteren in hun ontwikkeling van ervaringen te komen tot ervaringskennis. Verschillende studenten hebben de wens kenbaar gemaakt hier meer mee te willen doen, wat ook zichtbaar is geworden vanuit een intern onderzoek uit 2017 (Leunen, Paur & Van Bentum, 2017).

Het samen uitwisselen met medestudenten vervult een belangrijke functie in het bewustwordingsproces, reflectieproces bij het inzetten van ervaringskennis. Het opdoen van collectieve ervaringskennis is immers een eerste belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van de ervaringsdeskundigheid. Mogelijkheden tot ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid kunnen hier worden verkend.

In samenwerking met de praktijkinstelling Lister wordt in 2018 en 2019 een peer support groep opgezet die geëvalueerd wordt door het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning. mogelijkheden.

De peer support groep zal werken vanuit vijf pijlers/kernbegrippen, waar ook Enik Recovery college mee werkt:

  • Hoop
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Eigen ontwikkeling
  • Opkomen voor jezelf
  • Steun

Er worden 8 bijeenkomsten gehouden van 2 uur verspreid over 4 maanden: februari tot en met mei 2018. Er kunnen vanwege de vertrouwelijkheid en de aard van de bijeenkomsten maximaal 8 deelnemers meedoen in de eerste ronde. Werving verloopt via de begeleiders van de peer supportgroep. De groep wordt namelijk begeleid en gefaciliteerd door twee ervaringsdeskundige studenten en een HU-docentonderzoeker van de programmalijn.

Locatie
Enik Recovery College

Betrokken medewerkers
Carla van Slagmaat & Simona Karbouniaris

Betrokken studenten
Roy Leunen & Sanne Lamers

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat